Tủ điện nhựa âm tường - Mini Pragma

Schneider

Tủ điện nhựa âm tường MIP22104 Schneider 4 đường cửa trắng

MIP22104

Tủ điện nhựa âm tường - Mini pragma - cửa trắng 4 đường

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22104T Schneider 4 đường cửa mờ

MIP22104T

Tủ điện nhựa âm tường 4 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22106 Schneider 6 đường cửa trơn trắng

MIP22106

Tủ điện nhựa âm tường 6 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22106T Schneider 6 đường cửa mờ

MIP22106T

Tủ điện nhựa âm tường 6 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22108 Schneider 8 đường cửa trơn trắng

MIP22108

Tủ điện nhựa âm tường 8 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22108T Schneider 8 đường cửa mờ

MIP22108T

Tủ điện nhựa âm tường 8 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22112 Schneider 12 đường cửa trơn trắng

MIP22112

Tủ điện nhựa âm tường 12 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22112T Schneider 12 đường cửa mờ

MIP22112T

Tủ điện nhựa âm tường 12 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22118 Schneider 18 đường cửa trơn trắng

MIP22118

Tủ điện nhựa âm tường 18 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22118T Schneider 18 đường cửa mờ

MIP22118T

Tủ điện nhựa âm tường 18 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22212 Schneider 24 đường cửa trơn trắng

MIP22212

Tủ điện nhựa âm tường 24 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22212T Schneider 24 đường cửa mờ

MIP22212T

Tủ điện nhựa âm tường 24 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22312 Schneider 36 đường cửa trơn trắng

MIP22312

Tủ điện nhựa âm tường 36 đường cửa trơn trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP22312T Schneider 36 đường cửa mờ

MIP22312T

Tủ điện nhựa âm tường 36 đường cửa mờ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: %

Giá bán: 0

Tủ điện nhựa âm tường MIP Schneider

 • Tên sản phẩm : Tủ điện nhựa âm tường MIP Schneider
 • Dòng sản phẩm : Mini Pragma
 • Loại tủ : Phẳng
 • Đầu vào cáp : Lỗ Pre-cutted
 • Loại thanh rail : 35mm asymmetrical rail
 • Tính chịu lửa : 850°C/ 30s
 • Độ cách ly điện : cấp 2
 • Cấp độ bảo vệ : IP40, IK07
 • Nhiệt độ môi trường : từ -25oC đến 60°C
 • Tiêu chuẩn : IEC 60670-24; IEC 60439-3; IEC 60695-2-11; IEC 529; EN 50102
 • Vật liệu : Technoplastic, vật liệu tổng hợp chống cháy. Chống cháy và chịu nhiệt độ cao đến 650°C

Ứng dụng Tủ điện nhựa âm tường MIP Schneider

✔️ Ứng dụng : Sử dụng trong các công trình dân dụng và công trình thương mại.

✔️ Tính năng an toàn : Cách cửa tủ có thể mở rộng, dễ dàng lắp đặt các thiết bị bảo vệ và điều khiển: lắp ổ khóa, chìa khóa hoặc gắn đèn chiếu sáng.

Bảng thông số Tủ điện căn hộ Schneider

Mã sản phẩm
Số module
Kích thước (WxHwD)
Kiểu
MIP22104
4
150x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22106
6
186x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22108
8
222x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22112
12
294x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22118
18
402x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22212
24
294x377x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22312
36
294x502x98mm
Tủ âm tường - Cửa trắng
MIP22104T
4
150x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP22106T
6
186x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP22108T
8
222x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP22112T
12
294x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP22118T
18
402x252x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP22212T
24
294x377x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP22312T
36
294x502x98mm
Tủ âm tường - Cửa mờ
MIP12104
4
124x198x95mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12106
6
160x198x95mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12108
8
196x228x101.5mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12112
12
268x228x101.5mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12118
18
376x228x101.5mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12212
24
268x353x102mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12312
36
267x478x102mm
Tủ nổi - Cửa trắng
MIP12104T
4
124x198x95mm
Tủ nổi - Cửa mờ
MIP12106T
6
160x198x95mm
Tủ nổi - Cửa mờ
MIP12108T
8
196x228x101.5mm
Tủ nổi - Cửa mờ
MIP12112T
12
268x228x101.5mm
Tủ nổi - Cửa mờ
MIP12118T
18
376x228x101.5mm
Tủ nổi - Cửa mờ
MIP12212T
24
268x353x102mm
Tủ nổi - Cửa mờ
MIP12312T
36
267x478x102mm
Tủ nổi - Cửa mờ
EZ9E0104
4
136x222x92mm
Tủ âm tường - Cửa trong
EZ9E0108
8
208x222x92mm
Tủ âm tường - Cửa trong
EZ9E0112
12
280x222x92mm
Tủ âm tường - Cửa trong
A9HESN04
4
221x244x98mm
Tủ âm tường - Cửa sắt
A9HESN06
6
257x244x98mm
Tủ âm tường - Cửa sắt
A9HESN08
8
293x244x98mm
Tủ âm tường - Cửa sắt
A9HESN12
12
365x244x98mm
Tủ âm tường - Cửa sắt
A9HESN16
16
437x244x98mm
Tủ âm tường - Cửa sắt

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước