Công tắc ổ cắm Neo

Schneider

E3031H1_EWWW_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu trắng

E3031H1_EWWW_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu trắng

E3031H1_EWWW_G19

10A 1 gang 1 way Switch W. LED, White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3031H1_EBGS_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu xám bạc

E3031H1_EBGS_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu xám bạc

E3031H1_EBGS_G19

10A 1 gang 1 way switch W. Led, Grey Silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3032H1_EWWW_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu trắng

E3032H1_EWWW_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu trắng

E3032H1_EWWW_G19

10A 2 gang 1 way switch W. Led, white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3032H1_EBGS_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu xám bạc

E3032H1_EBGS_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu xám bạc

E3032H1_EBGS_G19

10A 2 gang 1 way switch W. Led, grey silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3033H1_EWWW_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu trắng

E3033H1_EWWW_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu trắng

E3033H1_EWWW_G19

10A 3 gang 1 way switch W. Led, white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3033H1_EBGS_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu xám bạc

E3033H1_EBGS_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu xám bạc

E3033H1_EBGS_G19

10A 3 gang 1 way switch W. Led, grey silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3034H1_EWWW_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu trắng

E3034H1_EWWW_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu trắng

E3034H1_EWWW_G19

10A 4 gang 1 way Switch W. LED, white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3034H1_EBGS_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu xám bạc

E3034H1_EBGS_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu xám bạc

E3034H1_EBGS_G19

10A 4 gang 1 way Switch W. Led, Gray Silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3031H2_EWWW_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu trắng

E3031H2_EWWW_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu trắng

E3031H2_EWWW_G19

1 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with White LED, White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3031H2_EBGS_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu xám bạc

E3031H2_EBGS_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu xám bạc

E3031H2_EBGS_G19

1 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with Blue LED, Grey Silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3032H2_EWWW_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều, màu trắng

E3032H2_EWWW_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều, màu trắng

E3032H2_EWWW_G19

2 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with Blue LED, White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3032H2_EBGS_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều, màu xám bạc

E3032H2_EBGS_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều, màu xám bạc

E3032H2_EBGS_G19

2 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with Blue LED, Grey Silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3033H2_EWWW_G19 Bộ công tắc ba 2 chiều, màu trắng

E3033H2_EWWW_G19 Bộ công tắc ba 2 chiều, màu trắng

E3033H2_EWWW_G19

3 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with White LED, White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3033H2_EBGS_G19 Bộ công tắc ba 2 chiều, màu xám bạc

E3033H2_EBGS_G19 Bộ công tắc ba 2 chiều, màu xám bạc

E3033H2_EBGS_G19

3 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with Blue LED, Grey Silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3034H2_EWWW_G19 Bộ công tắc bốn 2 chiều, màu trắng

E3034H2_EWWW_G19 Bộ công tắc bốn 2 chiều, màu trắng

E3034H2_EWWW_G19

4 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with White LED, White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

E3034H2_EBGS_G19 Bộ công tắc bốn 2 chiều, màu xám bạc

E3034H2_EBGS_G19 Bộ công tắc bốn 2 chiều, màu xám bạc

E3034H2_EBGS_G19

4 Gang 2 Way Horizontal Dolly Switch with Blue LED, Grey Silver

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Dựa trên phong cách art-deco và tech-chic, NEO là bước đột phá trong thiết kế công tắc. Sản phẩm này thể hiện tư duy theo đường ngang, với những khối ngang phi truyền thống và các chi tiết xếp tầng, đây cũng là công tắc cơ học đầu tiên sử dụng đèn báo và đèn định vị LED. Đây là công tắc tư duy tiến bộ dành cho những người tư duy tiến bộ.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước