MCB Acti 9 – iC60N, Icu=6kA (A9F7)

Schneider

A9F74106 MCB Schneider

A9F74106 MCB Schneider

A9F74106

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 225.500đ

A9F74110 MCB Schneider

A9F74110 MCB Schneider

A9F74110

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 10A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 225.500đ

A9F74116 MCB Schneider

A9F74116 MCB Schneider

A9F74116

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 16A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 225.500đ

A9F74120 MCB Schneider

A9F74120 MCB Schneider

A9F74120

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 20A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 225.500đ

A9F74125 MCB Schneider

A9F74125 MCB Schneider

A9F74125

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 25A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 225.500đ

A9F74132 MCB Schneider

A9F74132 MCB Schneider

A9F74132

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 32A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 269.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 269.500đ

A9F74140 MCB Schneider

A9F74140 MCB Schneider

A9F74140

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 40A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 269.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 269.500đ

A9F74150 MCB Schneider

A9F74150 MCB Schneider

A9F74150

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 50A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 379.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 379.500đ

A9F74163 MCB Schneider

A9F74163 MCB Schneider

A9F74163

IC60N - miniature circuit breaker - 1P - 63A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 379.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 379.500đ

A9F74206 MCB Schneider

A9F74206 MCB Schneider

A9F74206

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 6A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F74210 MCB Schneider

A9F74210 MCB Schneider

A9F74210

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 10A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F74216 MCB Schneider

A9F74216 MCB Schneider

A9F74216

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 16A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F74220 MCB Schneider

A9F74220 MCB Schneider

A9F74220

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 20A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F74225 MCB Schneider

A9F74225 MCB Schneider

A9F74225

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 25A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 616.000đ

A9F74232 MCB Schneider

A9F74232 MCB Schneider

A9F74232

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 32A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 654.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 654.500đ

A9F74240 MCB Schneider

A9F74240 MCB Schneider

A9F74240

IC60N - miniature circuit breaker - 2P - 40A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 742.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 742.500đ

Acti 9 - MCB CB tép Schneider Đẳng cấp, tính năng vượt trội.

Tính năng VisiTrip với cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt do sự cố.

Tính năng VisiSafe với dãy màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.

MCB Acti 9 - iC60N - 1P,2P,3P,4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử xung (Uimp) : 6kV

Đường cong C

 

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước