Cảm biến tòa nhà

Cảm biến chuyển động và độ sáng

3 Công nghệ cảm biến: tín hiệu hồng ngoại, sóng siêu âm & kết hợp.