LED Tube Nhựa Nano

MPE

Bóng đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 6 tấc NT8-60T 9w

Bóng đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 6 tấc NT8-60T 9w

NT8-60T

Tube nhựa nano - 6 tấc - 9w - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 64.700đ

Bóng Đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 6 Tấc 9w NT8-60V

Bóng Đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 6 Tấc 9w NT8-60V

NT8-60V

Tube nhựa nano - 6 tấc - 9w - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 64.700đ

Bóng Đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 1m2 18w NT8-120T

Bóng Đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 1m2 18w NT8-120T

NT8-120T

Tube nhựa nano - 1m2 - 18w - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 164.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 82.000đ

Bóng Đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 1m2 18w NT8-120V

Bóng Đèn LED MPE Tube Nhựa Nano 1m2 18w NT8-120V

NT8-120V

Tube nhựa nano - 1m2 - 18w - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 164.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 82.000đ

Bộ đèn đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 6 tấc 9w MNT-110T

Bộ đèn đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 6 tấc 9w MNT-110T

MNT-110T

Bộ đèn đơn + 1 Led Tube Nhựa Nano 6 tấc - 9w - ánh sáng trắng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 184.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 92.400đ

Bộ Đèn Đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 6 Tấc 9w MNT-110V

Bộ Đèn Đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 6 Tấc 9w MNT-110V

MNT-110V

Bộ đèn đơn + 1 Led Tube Nhựa Nano 6 tấc - 9w - ánh sáng vàng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 184.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 92.400đ

Bộ Đèn Đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 18w MNT-120T

Bộ Đèn Đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 18w MNT-120T

MNT-120T

Bộ đèn đơn + 1 Led Tube Nhựa Nano 1m2 - 18w - ánh sáng trắng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 228.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 114.350đ

Bộ Đèn Đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 18w MNT-120V

Bộ Đèn Đơn MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 18w MNT-120V

MNT-120V

Bộ đèn đơn + 1 Led Tube Nhựa Nano 1m2 - 18w - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 228.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 114.350đ

Bộ đèn đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 6 tấc 2x9w MNT-210T

Bộ đèn đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 6 tấc 2x9w MNT-210T

MNT-210T

Bộ đèn đôi + 2 bóng LED Tube Nhựa Nano 6 tấc - 2x9w - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 330.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 165.150đ

Bộ Đèn Đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 6 Tấc 2x9w MNT-210V

Bộ Đèn Đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 6 Tấc 2x9w MNT-210V

MNT-210V

Bộ đèn đôi + 2 bóng LED Tube Nhựa Nano 6 tấc - 2x9w - ánh sáng vàng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 330.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 165.150đ

Bộ Đèn Đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 2x18w MNT-220T

Bộ Đèn Đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 2x18w MNT-220T

MNT-220T

Bộ đèn đôi + 2 bóng LED Tube Nhựa Nano 1m2 - 2x18w - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 411.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 205.600đ

Bộ Đèn Đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 2x18w MNT-220V

Bộ Đèn Đôi MPE LED Tube Nhựa Nano 1m2 2x18w MNT-220V

MNT-220V

Bộ đèn đôi + 2 bóng LED Tube Nhựa Nano 1m2 - 2x18w - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 411.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 205.600đ

LED Tube Nhựa Nano

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download