Series RPL/DIM

MPE

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6T/DIM

RPL-6T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 6w - 6500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 358.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 261.778đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6N/DIM

RPL-6N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 6w - 4500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 358.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 261.778đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6V/DIM

RPL-6V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 6w - 3200K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 358.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 261.778đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6ST/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6ST/DIM

RPL-6ST/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 6500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 358.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 261.778đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SN/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SN/DIM

RPL-6SN/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 6w - 500Lm - 4500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 358.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 261.778đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SV/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SV/DIM

RPL-6SV/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 3200K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 358.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 261.778đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9T/DIM

RPL-9T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 6500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 417.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 304.775đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9N/DIM

RPL-9N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 9w - 750Lm - 4500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 417.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 304.775đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9V/DIM

RPL-9V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 3200K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 417.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 304.775đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12T/DIM

RPL-12T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 6500K - Ø170×25mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 461.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 336.676đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12N/DIM

RPL-12N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 12w - 950Lm - 4500K - Ø170×25mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 461.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 336.676đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12V/DIM

RPL-12V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - 3200K - Ø170×25mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 461.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 336.676đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15T/DIM

RPL-15T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 15w - 1300Lm - 6500K - Ø190×25mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 415.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 303.096đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15N/DIM

RPL-15N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 15w - 1300Lm - 4500K - Ø190×25mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 415.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 303.096đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15V/DIM

RPL-15V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 15w - 1300Lm - 3200K - Ø190×25mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 415.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 303.096đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 18W RPL-18T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 18W RPL-18T/DIM

RPL-18T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - 6500K - Ø225×25mm - đục lỗ Ø205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 556.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 406.245đ

Series RPL/DIM

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download