Series RPL/DIM

MPE

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6T/DIM

RPL-6T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 6w - 6500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 487.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 243.850đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6N/DIM

RPL-6N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 6w - 4500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 487.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 243.850đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6V/DIM

RPL-6V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 6w - 3200K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 487.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 243.850đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6ST/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6ST/DIM

RPL-6ST/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 6500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 487.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 243.850đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SN/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SN/DIM

RPL-6SN/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 6w - 500Lm - 4500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 487.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 243.850đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SV/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 6W RPL-6SV/DIM

RPL-6SV/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 3200K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 487.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 243.850đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9T/DIM

RPL-9T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 6500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 563.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 281.800đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9N/DIM

RPL-9N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 9w - 750Lm - 4500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 563.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 281.800đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 9W RPL-9V/DIM

RPL-9V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 3200K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng:

Chiết khấu: %

Giá bán: 

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12T/DIM

RPL-12T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 6500K - Ø170×25mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 622.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 311.350đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12N/DIM

RPL-12N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 12w - 950Lm - 4500K - Ø170×25mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 622.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 311.350đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 12W RPL-12V/DIM

RPL-12V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - 3200K - Ø170×25mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 622.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 311.350đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15T/DIM

RPL-15T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 15w - 1300Lm - 6500K - Ø190×25mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 690.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 345.050đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15N/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15N/DIM

RPL-15N/DIM

Dimmer - Ánh sáng trung tính - 15w - 1300Lm - 4500K - Ø190×25mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 690.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 345.050đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15V/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 15W RPL-15V/DIM

RPL-15V/DIM

Dimmer - Ánh sáng vàng - 15w - 1300Lm - 3200K - Ø190×25mm - đục lỗ Ø180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 690.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 345.050đ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 18W RPL-18T/DIM

Đèn Led MPE Panel Âm Trần Dimmer 18W RPL-18T/DIM

RPL-18T/DIM

Dimmer - Ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - 6500K - Ø225×25mm - đục lỗ Ø205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 795.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 397.800đ

Series RPL/DIM

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download