RCCB Easy 9

Schneider

EZ9R36225 RCCB Easy9 Schneider

EZ9R36225 RCCB Easy9 Schneider

EZ9R36225

RCCB EZ9R 2P 25A 30mA 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 962.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 962.500đ

EZ9R36240 RCCB Easy9 Schneider

EZ9R36240 RCCB Easy9 Schneider

EZ9R36240

RCCB EZ9R 2P 40A  30mA 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.023.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.023.000đ

EZ9R36263 RCCB Easy9 Schneider

EZ9R36263 RCCB Easy9 Schneider

EZ9R36263

RCCB EZ9R 2P 63A 30mA 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.072.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.072.500đ

EZ9R34425 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R34425 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R34425

RCCB EZ9R 4P 25A 30mA 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

EZ9R34440 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R34440 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R34440

RCCB EZ9R 4P 40A 30mA 4,5kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

EZ9R34463 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R34463 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R34463

RCCB EZ9R 4P 63A 30mA 4,5kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

EZ9R64440 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R64440 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R64440

RCCB EZ9R 4P 40A 300mA 4,5kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

EZ9R64463 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R64463 RCCB Easy 9 Schneider

EZ9R64463

RCCB EZ9R 4P 63A 300mA 4,5kA

Tình trạng: Liên hệ

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao chống dòng rò RCCB Easy9 Schneider

  • RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
  • Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước