Downlight nổi SRDL - SSDL

MPE

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16T

SRDL-16T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 394.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 197.450đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16N

SRDL-16N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 394.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 197.450đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16V

SRDL-16V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 394.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 197.450đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16/3C

SRDL-16/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu ánh sáng - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 568.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 284.350đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24T

SRDL-24T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 547.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 273.900đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24N

SRDL-24N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 547.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 273.900đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24V

SRDL-24V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 547.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 273.900đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24/3C

SRDL-24/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 759.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 379.500đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32T

SRDL-32T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 775.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 387.750đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32N

SRDL-32N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 775.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 387.750đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32V

SRDL-32V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 775.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 387.750đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32/3C

SRDL-32/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu ánh sáng - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.149.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 574.750đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48T

SRDL-48T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.457.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 728.900đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48N

SRDL-48N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.427.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 713.900đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48V

SRDL-48V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.427.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 713.900đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48/3C

SRDL-48/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu ánh sáng - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.152.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 1.076.350đ

Downlight nổi SRDL - SSDL thân đèn tròn viền trắng - tràn viền

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước