Downlight nổi SRDL - SSDL

MPE

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16T

SRDL-16T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 214.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 156.877đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16N

SRDL-16N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 214.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 156.877đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16V

SRDL-16V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 214.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 156.877đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 16w SRDL-16/3C

SRDL-16/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu ánh sáng - 16w - 1600Lm - Ø120×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 283.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 206.663đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24T

SRDL-24T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 299.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 218.270đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24N

SRDL-24N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 299.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 218.270đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24V

SRDL-24V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 299.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 218.270đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 24w SRDL-24/3C

SRDL-24/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu - 24w - 2400Lm - Ø175×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 380.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 277.400đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32T

SRDL-32T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 422.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 308.352đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32N

SRDL-32N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 422.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 308.352đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32V

SRDL-32V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 422.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 308.352đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 32w SRDL-32/3C

SRDL-32/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu ánh sáng - 32w - 3200Lm - Ø225×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 566.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 413.180đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48T

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48T

SRDL-48T

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trắng - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 841.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 613.930đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48N

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48N

SRDL-48N

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng trung tính - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 841.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 613.930đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48V

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48V

SRDL-48V

Downlight nổi - tròn trắng - ánh sáng vàng - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 841.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 613.930đ

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48/3C

Đèn Led MPE Downlight Ốp Trần Tràn Viền Thân Đèn Màu Trắng 48w SRDL-48/3C

SRDL-48/3C

Downlight nổi - tròn trắng - 3 màu ánh sáng - 48w - 4800Lm - Ø300×40mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.157.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 845.267đ

Downlight nổi SRDL - SSDL thân đèn tròn viền trắng - tràn viền

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước