Downlight DLE

MPE

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLEL-6T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLEL-6T

DLEL-6T

Downlight DLE - ánh sáng trắng - 6w - 600Lm - Ø102×50mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 51.465đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLEL-6V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLEL-6V

DLEL-6V

Downlight DLE - ánh sáng vàng - 6w - 600Lm - Ø102×50mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 51.465đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLEL-6/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLEL-6/3C

DLEL-6/3C

Downlight DLE - 3 màu - 6w - 600Lm - Ø102×50mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 70.153đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLE-7T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLE-7T

DLE-7T

Downlight DLE - Ánh sáng trắng - 7w - 700Lm - Ø102×50mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 51.465đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLE-7V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLE-7V

DLE-7V

Downlight DLE - Ánh sáng vàng - 7w - 700Lm - Ø102×50mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 51.465đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLE-7/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 6w DLE-7/3C

DLE-7/3C

Downlight DLE - 3 màu - 7w - 700Lm - Ø102×50mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 70.153đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLEL-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLEL-9T

DLEL-9T

Downlight DLE - Ánh sáng trắng - 9w - 900Lm - Ø122×50mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 82.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 60.517đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLEL-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLEL-9V

DLEL-9V

Downlight DLE - Ánh sáng vàng - 9w - 900Lm - Ø122×50mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 82.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 60.517đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLEL-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLEL-9/3C

DLEL-9/3C

Downlight DLE - 3 màu - 9w - 900Lm - Ø122×50mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 118.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 86.797đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLE-12T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLE-12T

DLE-12T

Downlight DLE - Ánh sáng trắng - 12w - 1200Lm - Ø166×54mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 120.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 87.892đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLE-12V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLE-12V

DLE-12V

Downlight DLE - Ánh sáng vàng - 12w - 1200Lm - Ø166×54mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 120.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 87.892đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLE-12/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 12w DLE-12/3C

DLE-12/3C

Downlight DLE - 3 màu - 12w - 1200Lm - Ø166×54mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 179.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 131.254đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 18w DLE-18T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 18w DLE-18T

DLE-18T

Downlight DLE - Ánh sáng trắng - 18w - 1800Lm - Ø216×55mm - đục lỗ Ø200mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 136.583đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 18w DLE-18V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 18w DLE-18V

DLE-18V

Downlight DLE - Ánh sáng vàng - 18w - 1800Lm - Ø216×55mm - đục lỗ Ø200mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 136.583đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 18w DLE-18/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 18w DLE-18/3C

DLE-18/3C

Downlight DLE - 3 màu - 18w - 1800Lm - Ø216×55mm - đục lỗ Ø200mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 239.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 174.616đ

Khung lắp nổi Downlight DLE SRDLE-6

Khung lắp nổi Downlight DLE SRDLE-6

SRDLE-6

Khung lắp nổi Downlight DLE SRDLE-6 dành cho DLE 6w

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 19.053đ

Downlight DLE

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download