Aptomat tép MCB

MCB Easy 9, Icu=4.5kA (EZ9F)

MCB dân dụng 1P, 2P, 3P, 4P; Icu=4.5kA; Dòng 6A-63A; C Curve

MCB Acti 9 – iK60N, Icu=6kA (A9K)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P; Icu=6kA; Dòng 6A-63A; C Curve

MCB Acti 9 – iC60H, Icu=10kA (A9F8)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P; Icu=10kA Dòng 6A-63A; C Curve

MCB Acti 9 – C60H DC (A9N6)

MCB 1P, 2P: quá tải, ngắn mạch, cách ly mạng điện một chiều. 1P: 24-250VDC; 2P: 24-500VDC

MCB Acti 9 – C120N & C120H (A9N1)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P bảo vệ quá tải, ngắn mạch; Điệp áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV

Phụ kiện cho MCB

Dùng cho MCB iC60, C60H-DC, C120; Module vigi chống dòng rò

MCB Acti 9 – iC60L, Icu=15kA (A9F9)

MCB 1-2-3-4P, Icu=15kA; Dòng 6A-63A

MCB Acti 9 – iC60N, Icu=6kA (A9F7)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P; Icu=6kA; Dòng 6A-63A; C Curve