Dây đèn trang trí ngoài trời E27

MPE

Dây đèn trang trí ngoài trời MPE E27 DDCT5-10

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 574.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 287.000đ

Dây Đèn Trang Trí Ngoài Trời MPE E27 DDCT10-15

Dây Đèn Trang Trí Ngoài Trời MPE E27 DDCT10-15

DDCT10-15

15 đui đèn - dài 10m

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 970.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 485.300đ

Dây Đèn Trang Trí Ngoài Trời MPE E27 DDCT10-20

Dây Đèn Trang Trí Ngoài Trời MPE E27 DDCT10-20

DDCT10-20

20 đui đèn - dài 10m

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.077.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 538.800đ

Dây đèn trang trí ngoài trời E27

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download