RCCB Acti 9

Schneider

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.347.500đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 768.075đ

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.420.100đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 809.457đ

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.493.800đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 851.466đ

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.625.800đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 926.706đ

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.185.700đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.245.849đ

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker RCCB - 4P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.306.700đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.314.819đ

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.909.400đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 2.228.358đ

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.136.200đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.217.634đ

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.257.200đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.286.604đ

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.743.400đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.563.738đ

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.625.800đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 926.706đ

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.711.600đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 975.612đ

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.924.900đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.667.193đ

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 100A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.819.100đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 2.746.887đ

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.784.200đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.016.994đ

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.343.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.335.510đ

Cầu dao bảo vệ chống dòng rò RCCB Acti9 Schneider

  • RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
  • Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước