RCCB Acti 9

Schneider

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.474.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.474.000đ

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.551.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.551.000đ

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.633.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.633.500đ

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.776.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.776.500đ

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.387.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.387.000đ

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker RCCB - 4P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.519.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.519.000đ

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.268.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.268.000đ

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.332.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.332.000đ

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.464.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.464.000đ

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.997.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.997.500đ

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.776.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.776.500đ

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.870.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.870.000đ

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.195.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.195.500đ

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 100A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.263.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 5.263.500đ

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.947.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.947.000đ

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.557.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 2.557.500đ

Cầu dao bảo vệ chống dòng rò RCCB Acti9 Schneider

  • RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
  • Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước