RCCB Acti 9

Schneider

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.221.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 647.130đ

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.287.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 682.110đ

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.353.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 717.090đ

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.474.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 781.220đ

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.980.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.049.400đ

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker RCCB - 4P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.090.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.107.700đ

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.542.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.877.260đ

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.936.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.026.080đ

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.046.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.084.380đ

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.486.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.317.580đ

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.474.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 781.220đ

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.551.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 822.030đ

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.651.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.405.030đ

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 100A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.367.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 2.314.510đ

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.617.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 857.010đ

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.123.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.125.190đ

Cầu dao bảo vệ chống dòng rò RCCB Acti9 Schneider

  • RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
  • Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước