RCCB Acti 9

Schneider

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.257.300đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 666.369đ

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 30mA

A9R50240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.325.500đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 702.515đ

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 25A 300mA

A9R75225

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.393.700đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 738.661đ

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 2P 40A 300mA

A9R75240

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.518.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 804.540đ

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 30mA

A9R50425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.039.400đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.080.882đ

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider

A9R50440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker RCCB - 4P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.152.700đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.140.931đ

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 63A 30mA

A9R70463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.648.700đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.933.811đ

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425 Aptomat Cầu dao chống giật RCCB Schneider 4P 25A 300mA

A9R75425

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.994.300đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.056.979đ

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440 RCCB Schneider

A9R75440

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 40A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.107.600đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.117.028đ

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463 RCCB Schneider

A9R75463

Acti 9 iID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.560.800đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.357.224đ

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225 RCCB Schneider

A9R71225

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.518.000đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 804.540đ

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240 RCCB Schneider

A9R71240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.597.200đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 846.516đ

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263 RCCB Schneider

A9R71263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.730.200đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.447.006đ

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291 RCCB Schneider

A9R11291

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 100A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.497.900đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 2.383.887đ

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240 RCCB Schneider

A9R12240

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 40A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.665.400đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 882.662đ

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263 RCCB Schneider

A9R12263

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 63A - 100mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.186.800đ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1.159.004đ

Cầu dao bảo vệ chống dòng rò RCCB Acti9 Schneider

  • RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
  • Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước