Cầu chì

Schneider

DF101 Vỏ cầu chì Schneider 1P 32A

DF101 Vỏ cầu chì Schneider 1P 32A

DF101

Vỏ cầu chì TeSys DF101, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

DF81 Vỏ cầu chì Schneider 1P 25A

DF81 Vỏ cầu chì Schneider 1P 25A

DF81

Vỏ cầu chì TeSys DF101, 1P 25A, fuse size 10 x 38 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

DF10N Vỏ cầu chì Schneider 1N 25A

DF10N Vỏ cầu chì Schneider 1N 25A

DF10N

Vỏ cầu chì TeSys DF10N, 1N 25A, fuse size 8.5 x 31.5 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

DF81N Vỏ cầu chì Schneider 1P+N 25A

DF81N Vỏ cầu chì Schneider 1P+N 25A

DF81N

Vỏ cầu chì TeSys DF81N, 1P+N 25A, fuse size 8.5 x 31.5 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

DF82 Vỏ cầu chì Schneider 2P 25A

DF82 Vỏ cầu chì Schneider 2P 25A

DF82

Vỏ cầu chì TeSys DF82, 2P 25A, fuse size 8.5 x 31.5mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

DF83 Vỏ cầu chì Schneider 3P 25A

DF83 Vỏ cầu chì Schneider 3P 25A

DF83

Vỏ cầu chì TeSys DF83, 3P 25A, fuse size 8.5 x 31.5 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

DF83N Vỏ cầu chì Schneider 3P+N 25A

DF83N Vỏ cầu chì Schneider 3P+N 25A

DF83N

Cầu chì TeSys DF83N, 3P 25A, fuse size 8.5 x 31.5 mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Cầu chì bảo vệ mạch điện điều khiển hoặc máy biến áp.

Chịu được dòng điện ngắn mạch lên đến 20kA.

Dãy công suất rộng từ 1A đến 125A.

Điện áp làm việc 400VAC.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước