Đồng hồ đa năng PM5000

Schneider

METSEPM5100 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5100

PM5100 Meter, without communication, up to 15th H, 1DO 33 alarms

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12.652.200đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 5.060.880đ

METSEPM5110 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5110

PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15.177.800đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 6.071.120đ

METSEPM5310 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5310

PM5310 Meter, modbus, up to 31st H, 256K 2DI/2DO 35 alarms

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15.925.800đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 6.370.320đ

METSEPM5320 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5320

PM5320 Meter, ethernet, up to 31st H, 256K 2DI/2DO 35 alarms

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20.951.700đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 8.380.680đ

METSEPM5330 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5330

PM5330 Meter, modbus, up to 31st H, 256K 2DI/2DO 35 alarms

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18.859.500đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 7.543.800đ

METSEPM5340 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5340

PM5340 Meter, ethernet, up to 31st H, 256K 2DI/2DO 35 alarms

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23.046.100đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 9.218.440đ

METSEPM5350 Đồng hồ đo điện đa năng Schneider PM5000 Series

METSEPM5350

PM5350 Power & Energy meter with THD, alarming

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15.286.700đ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 6.114.680đ

Đồng hồ đa năng PM5000 Schneider  là chuẩn mực mới trong đo sáng chính xác, giá cả phải chăng.

Đồng hồ đo công suất dòng PowerLogic PM5000 phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng quản lý chi phí cao cấp, cung cấp các khả năng đo lường cần thiết để phân bổ mức sử dụng năng lượng, thực hiện đo sáng và thanh toán phụ, tiết kiệm năng lượng điểm, tối ưu hóa hiệu quả và sử dụng thiết bị và thực hiện đánh giá mức độ cao chất lượng điện năng trong một mạng điện.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước