Panel nổi SRPLB - SSPLB

MPE

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18T

SRPLB-18T

Panel nổi - tròn đen - ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - Ø217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 576.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 288.200đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18V

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18V

SRPLB-18V

Panel nổi - tròn viền đen - ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - Ø217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 576.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 288.200đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18/3C

SRPLB-18/3C

Panel nổi - tròn đen - 3 chế độ màu - 18w - 1500Lm - Ø217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 749.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 374.550đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24T

SRPLB-24T

Panel nổi - tròn viền đen - ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - Ø300x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 770.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 385.000đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24/3C

SRPLB-24/3C

Panel nổi - tròn viền đen - 3 màu - 24w - 1800Lm - Ø300x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.002.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 501.050đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18T

SSPLB-18T

Panel nổi - vuông viền đen - 6500k - 18w - 1500Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 609.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 304.700đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18V

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18V

SSPLB-18V

Panel nổi - vuông viền đen - 4500k - 18w - 1500Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 609.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 304.700đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18/3C

SSPLB-18/3C

Panel nổi - vuông viền đen - 3 màu - 18w - 1500Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 793.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 396.550đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24T 24w

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24T 24w

SSPLB-24T

Panel nổi - vuông viền đen - 6500k - 24w - 1800Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 817.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 408.650đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24V 24w

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24V 24w

SSPLB-24V

Panel nổi - vuông viền đen - 4500k - 24w - 1800Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 817.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 408.650đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24/3C 24w

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24/3C 24w

SSPLB-24/3C

Panel nổi - vuông viền đen - 3 chế độ màu - 24w - 1800Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.062.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 531.300đ

Series SRPLB - SSPLB

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download