Panel nổi SRPLB - SSPLB

MPE

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18T

SRPLB-18T

Panel nổi - tròn đen - ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - Ø217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 180.383đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18V

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18V

SRPLB-18V

Panel nổi - tròn viền đen - ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - Ø217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 180.383đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 18w SRPLB-18/3C

SRPLB-18/3C

Panel nổi - tròn đen - 3 chế độ màu - 18w - 1500Lm - Ø217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 295.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 215.861đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24T

SRPLB-24T

Panel nổi - tròn viền đen - ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - Ø300x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 349.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 255.208đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Tròn Đen 24w SRPLB-24/3C

SRPLB-24/3C

Panel nổi - tròn viền đen - 3 màu - 24w - 1800Lm - Ø300x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 395.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 288.715đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18T

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18T

SSPLB-18T

Panel nổi - vuông viền đen - 6500k - 18w - 1500Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 264.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 193.304đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18V

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18V

SSPLB-18V

Panel nổi - vuông viền đen - 4500k - 18w - 1500Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 264.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 193.304đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18/3C

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-18/3C

SSPLB-18/3C

Panel nổi - vuông viền đen - 3 màu - 18w - 1500Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 312.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 228.344đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24T 24w

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24T 24w

SSPLB-24T

Panel nổi - vuông viền đen - 6500k - 24w - 1800Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 364.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 266.158đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24V 24w

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24V 24w

SSPLB-24V

Panel nổi - vuông viền đen - 4500k - 24w - 1800Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 364.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 266.158đ

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24/3C 24w

Đèn Led MPE Panel Ốp Trần Nổi Vuông Đen SSPLB-24/3C 24w

SSPLB-24/3C

Panel nổi - vuông viền đen - 3 chế độ màu - 24w - 1800Lm - 217x217x35mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 525.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 383.250đ

Series SRPLB - SSPLB

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download