MCCB Easypact EZS400F EZS400N EZS630F EZS630N

Schneider

EZS400F3315 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.565.900đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 3.151.632đ

EZS400F3350 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 350A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.565.900đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 3.151.632đ

EZS400F3400 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.565.900đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 3.151.632đ

EZS630F3500 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.712.000đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.181.760đ

EZS630F3600 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.712.000đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.181.760đ

EZS400F4315 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.863.800đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.254.624đ

EZS400F4350 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 350A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.863.800đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.254.624đ

EZS400F4400 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8.863.800đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.254.624đ

EZS630F4500 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.761.200đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 5.645.376đ

EZS630F4600 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11.761.200đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 5.645.376đ

EZS400N3315 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 315A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.108.200đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 3.411.936đ

EZS400N3350 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 350A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.108.200đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 3.411.936đ

EZS400N3400 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 400A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.108.200đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 3.411.936đ

EZS630N3500 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 500A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.431.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.527.072đ

EZS630N3600 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 600A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.431.400đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.527.072đ

EZS400N4315 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 315A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9.336.800đ

Chiết khấu: 52%

Giá bán: 4.481.664đ

Aptomat Khối MCCB Schneider EasyPact EZS 315A đến 600A

✔️ Bảo vệ bằng trip từ nhiệt TMD

✔️ Trip unit loại fix (không chỉnh định)

✔️ Lắp đặt kiểu cố định

✔️ Dùng chung một vài phụ kiện với Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact CVS LV5

Ứng dụng của Aptomat Khối MCCB Schneider EasyPact EZS 315A đến 600A

MCCB Schneider EasyPact EZS là aptomat dạng khối sử dụng trong việc đóng ngắt mạch điện trong các trường hợp dòng điện xảy ra sự cố như ngắn mạch, quá tải hoặc quá áp.

MCCB Easypact EZS Schneider được sử dụng trong điều khiển và bảo vệ trong các nhà ở, xây dựng, công nghiệp vừa và nhỏ.

✅ MCCB EZS thế hệ mới của Schneider Electric ✅ NPP Thiết bị điện Schneider ✅ Hàng sẵn tại kho

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download