Series RPL

MPE

Đèn LED MPE Panel âm trần 6w RPL-6ST

Đèn LED MPE Panel âm trần 6w RPL-6ST

RPL-6ST

Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 6500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 81.249đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6SN

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6SN

RPL-6SN

Ánh sáng trung tính - 6w - 500Lm - 4500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 81.249đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6SV

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6SV

RPL-6SV

Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 3200K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 81.249đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6S/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6S/3C

RPL-6S/3C

3 chế độ màu - 500Lm - Ø110mm×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 154.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 112.931đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6T

RPL-6T

Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 6500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 81.249đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6N

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6N

RPL-6N

Ánh sáng trung tính - 6w - 500Lm - 4500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 81.249đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6V

RPL-6V

Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 3200K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 81.249đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL-6/3C

RPL-6/3C

3 chế độ màu - 6w - 500Lm - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 154.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 112.931đ

Đèn LED MPE Panel âm trần 9w RPL-9ST

Đèn LED MPE Panel âm trần 9w RPL-9ST

RPL-9ST

Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 6500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 137.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 100.156đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9SN

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9SN

RPL-9SN

Ánh sáng trung tính - 9w - 750Lm - 4500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 137.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 100.156đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9SV

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9SV

RPL-9SV

Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 4500K - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 137.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 100.156đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9S/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9S/3C

RPL-9S/3C

3 chế độ màu - 9w - 750Lm - Ø120×25mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 161.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 118.041đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9T

RPL-9T

Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 6500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm 

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 144.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 105.485đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9N

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9N

RPL-9N

Ánh sáng trung tính - 9w - 750Lm - 4500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm 

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 144.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 105.485đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9V

RPL-9V

Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 3200K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm 

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 144.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 105.485đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL-9/3C

RPL-9/3C

3 chế độ màu - 9w - 750Lm - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 187.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 137.167đ

Series RPL

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download