RCBO Easy 9

Schneider

EZ9D34610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 10A 30mA

EZ9D34610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 10A 30mA

EZ9D34610

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 10 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 711.700đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 384.318đ

EZ9D34616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 16A 30mA

EZ9D34616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 16A 30mA

EZ9D34616

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 16 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 711.700đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 384.318đ

EZ9D34620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 30mA

EZ9D34620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 30mA

EZ9D34620

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 20 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 711.700đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 384.318đ

EZ9D34625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 30mA

EZ9D34625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 30mA

EZ9D34625

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 25 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 832.700đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 449.658đ

EZ9D34632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 30mA

EZ9D34632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 30mA

EZ9D34632

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 32 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 832.700đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 449.658đ

EZ9D34640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 30mA

EZ9D34640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 30mA

EZ9D34640

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 40 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 832.700đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 449.658đ

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33606 Schneider

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33606 Schneider

EZ9D33606

Easy9 RCBO - 1P + N - 6A - C curve - AC type - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 778.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 778.800đ

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dòng rò EZ9D33610 Schneider

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dòng rò EZ9D33610 Schneider

EZ9D33610

Easy9 RCBO Slim - 1P+N - 10A - C curve - AC type - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 778.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 778.800đ

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33616 Schneider

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33616 Schneider

EZ9D33616

Easy9 RCBO Slim - 1P+N - 16A - C curve - AC type - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 778.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 778.800đ

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33620 Schneider

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33620 Schneider

EZ9D33620

Easy9 RCBO Slim - 1P+N - 20A - C curve - AC type - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 778.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 778.800đ

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33625 Schneider

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33625 Schneider

EZ9D33625

Easy9 RCBO Slim - 1P+N - 25A - C curve - AC type - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 910.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 910.800đ

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33632 Schneider

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò EZ9D33632 Schneider

EZ9D33632

Easy9 RCBO Slim - 1P+N - 32A - C curve - AC type - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 910.800đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 910.800đ

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dòng rò (RCBO) Easy9 Schneider

  • Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61009-1

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước