RCBO Easy 9

Schneider

EZ9D34610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 10A 30mA

EZ9D34610

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 10 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 649.000đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 350.460đ

EZ9D34616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 16A 30mA

EZ9D34616

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 16 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 649.000đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 350.460đ

EZ9D34620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 30mA

EZ9D34620

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 20 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 649.000đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 350.460đ

EZ9D34625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 30mA

EZ9D34625

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 25 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 759.000đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 409.860đ

EZ9D34632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 30mA

EZ9D34632

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 32 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 759.000đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 409.860đ

EZ9D34640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 30mA

EZ9D34640

Easy9 RCD with overcurrent protection - 1P + N - 40 A - C curve - 4500 A - 30 mA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 759.000đ

Chiết khấu: 46%

Giá bán: 409.860đ

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dòng rò (RCBO) Easy9 Schneider

  • Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61009-1

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước