LED Bulb LBD3

Schneider

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD3-30V

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD3-30V

LBD3-30V

Ánh sáng vàng - 30w - 3600Lm - 3200K - Ø100x186mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LED Bulb LBD3

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download

MPE

Đèn LED MPE Bulb 3w LBD3-3T

Đèn LED MPE Bulb 3w LBD3-3T

LBD3-3T

Ánh sáng trắng - 3w - 300Lm - 6500K - Ø45x77mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 3w LBD3-3V

Đèn LED MPE Bulb 3w LBD3-3V

LBD3-3V

Ánh sáng vàng - 3w - 300Lm - 3200K - Ø45x77mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 5w LBD3-5T

Đèn LED MPE Bulb 5w LBD3-5T

LBD3-5T

Ánh sáng trắng - 5w - 500Lm - 6500K - Ø55x100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 5w LBD3-5V

Đèn LED MPE Bulb 5w LBD3-5V

LBD3-5V

Ánh sáng trắng - 5w - 500Lm - 3200K - Ø55x100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 7w LBD3-7T

Đèn LED MPE Bulb 7w LBD3-7T

LBD3-7T

Ánh sáng trắng - 7w - 700Lm - 6500K - Ø60x109mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 7w LBD3-7V

Đèn LED MPE Bulb 7w LBD3-7V

LBD3-7V

Ánh sáng vàng - 7w - 700Lm - 3200K - Ø60x109mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 9w LBD3-9T

Đèn LED MPE Bulb 9w LBD3-9T

LBD3-9T

Ánh sáng trắng - 9w - 900Lm - 6500K - Ø60x109mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 9w LBD3-9V

Đèn LED MPE Bulb 9w LBD3-9V

LBD3-9V

Ánh sáng vàng - 9w - 900Lm - 3200K - Ø60x109mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD3-12T

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD3-12T

LBD3-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 1200Lm - 6500K - Ø70x142mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD3-12V

Đèn LED MPE Bulb 12w LBD3-12V

LBD3-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 1200Lm - 3200K - Ø70x142mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD3-15T

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD3-15T

LBD3-15T

Ánh sáng trắng - 15w - 1500Lm - 6500K - Ø80x156mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD3-15V

Đèn LED MPE Bulb 15w LBD3-15V

LBD3-15V

Ánh sáng vàng - 15w - 1500Lm - 3200K - Ø80x156mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD3-20T

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD3-20T

LBD3-20T

Ánh sáng trắng - 20w - 2400Lm - 6500K - Ø80x152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD3-20V

Đèn LED MPE Bulb 20w LBD3-20V

LBD3-20V

Ánh sáng vàng - 20w - 2400Lm - 3200K - Ø80x152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD3-30T

Đèn LED MPE Bulb 30w LBD3-30T

LBD3-30T

Ánh sáng trắng - 30w - 3600Lm - 6500K - Ø100x186mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn LED MPE Bulb 40w LBD3-40T

Đèn LED MPE Bulb 40w LBD3-40T

LBD3-40T

Ánh sáng trắng - 40w - 4800Lm - 6500K - Ø118x216mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LED Bulb LBD3

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download