LED Tube Thủy Tinh

MPE

Bóng đèn MPE LED Tube Thủy tinh GT-60T 6 tấc 9w

Bóng đèn MPE LED Tube Thủy tinh GT-60T 6 tấc 9w

GT-60T

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng trắng - 6 tấc - 9w - 1000Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 42.924đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT-60V 6 Tấc 9w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT-60V 6 Tấc 9w

GT-60V

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng vàng - 6 tấc - 9w - 1000Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 42.924đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT-120T 1m2 18w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT-120T 1m2 18w

GT-120T

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng trắng - 1m2 - 18w - 2000Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 63.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 45.990đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT-120V 1m2 18w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT-120V 1m2 18w

GT-120V

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng vàng - 1m2 - 18w - 2000Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 63.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 45.990đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-60T 6 tấc 9w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-60T 6 tấc 9w

GT8-60T

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng trắng - 6 tấc - 9w - 1200Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 42.924đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-60V 6 Tấc 9w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-60V 6 Tấc 9w

GT8-60V

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng vàng - 6 tấc - 9w - 1200Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 42.924đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-120T 1m2 18w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-120T 1m2 18w

GT8-120T

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng trắng - 1m2 - 18w - 2400Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 67.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 49.567đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-120V 1m2 18w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT8-120V 1m2 18w

GT8-120V

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng vàng - 1m2 - 18w - 2400Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 67.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 49.567đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT2-120T 1m2 20w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT2-120T 1m2 20w

GT2-120T

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng trắng - 1m2 - 20w - 2500Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 52.049đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT2-120V 1m2 20w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT2-120V 1m2 20w

GT2-120V

Bóng Tube Thủy tinh - ánh sáng vàng - 1m2 - 20w - 2500Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 52.049đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT3-120T 1m2 28w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT3-120T 1m2 28w

GT3-120T

Bóng Tube Thủy Tinh - ánh sáng trắng - 1m2 - 28w - 3000Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 87.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 63.656đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT3-120V 1m2 28w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT3-120V 1m2 28w

GT3-120V

Bóng Tube Thủy Tinh - ánh sáng vàng - 1m2 - 28w - 3000Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 87.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 63.656đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT5-120T 1m2 22w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT5-120T 1m2 22w

GT5-120T

Bóng Tube Thủy Tinh - ánh sáng trắng - 1m2 - 22w - 2600Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 80.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 58.546đ

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT5-120V 1m2 22w

Bóng Đèn MPE LED Tube Thủy Tinh GT5-120V 1m2 22w

GT5-120V

Bóng Tube Thủy Tinh - ánh sáng vàng - 1m2 - 22w - 2600Lm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 80.200đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 58.546đ

Bộ đèn LED MPE Tube đơn bóng thủy tinh 6 tấc 9w MGT-110T

Bộ đèn LED MPE Tube đơn bóng thủy tinh 6 tấc 9w MGT-110T

MGT-110T

Bộ máng đơn + 1 bóng tybe thủy tinh - 6 tấc - 9w - ánh sáng trắng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 98.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 71.759đ

Bộ Đèn LED MPE Tube Đơn Bóng Thủy Tinh 6 Tấc 9w MGT-110V

Bộ Đèn LED MPE Tube Đơn Bóng Thủy Tinh 6 Tấc 9w MGT-110V

MGT-110V

Bộ máng đơn + 1 bóng tybe thủy tinh - 6 tấc - 9w - ánh sáng vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 98.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 71.759đ

LED Tube Thủy tinh

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download