Downlight DLV

MPE

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5T

DLV-5T

Downlight âm viền vàng - trắng - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 175.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 87.800đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5N

DLV-5N

Downlight âm viền vàng - trung tính - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 175.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 87.800đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5V

DLV-5V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 175.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 87.800đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5/3C

DLV-5/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 217.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 108.550đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7T

DLV-7T

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trắng - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 194.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 97.000đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7N

DLV-7N

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trung tính - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 194.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 97.000đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7V

DLV-7V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 194.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 97.000đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7/3C

DLV-7/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 254.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 127.050đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9T

DLV-9T

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trắng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 204.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 102.250đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9N

DLV-9N

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trung tính - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 204.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 102.250đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9V

DLV-9V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 204.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 102.250đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9/3C

DLV-9/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 265.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 132.850đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9T

DLVL-9T

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trắng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 112.650đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9N

DLVL-9N

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trung tính - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 112.650đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9V

DLVL-9V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 112.650đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9/3C

DLVL-9/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 286.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 143.200đ

Downlight DLV

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download