Downlight DLV

MPE

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5T

DLV-5T

Downlight âm viền vàng - trắng - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 67.452đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5N

DLV-5N

Downlight âm viền vàng - trung tính - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 67.452đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5V

DLV-5V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 67.452đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLV-5/3C

DLV-5/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 116.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 85.191đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7T

DLV-7T

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trắng - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.073đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7N

DLV-7N

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trung tính - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.073đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7V

DLV-7V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.073đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLV-7/3C

DLV-7/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 136.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 99.937đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9T

DLV-9T

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trắng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.935đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9N

DLV-9N

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trung tính - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.935đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9V

DLV-9V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.935đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLV-9/3C

DLV-9/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 143.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 104.974đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9T

DLVL-9T

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trắng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 90.739đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9N

DLVL-9N

Downlight âm viền vàng - ánh sáng trung tính - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 90.739đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9V

DLVL-9V

Downlight âm viền vàng - ánh sáng vàng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 90.739đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLVL-9/3C

DLVL-9/3C

Downlight âm viền vàng - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 161.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 117.968đ

Downlight DLV

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download