MCB Acti 9 – iC60H, Icu=10kA (A9F8)

Schneider

A9F84106 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84106 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84106

iC60H - miniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

A9F84110 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84110 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84110

MCB 1P 10A 6kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

A9F84116 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84116 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84116

MCB 1P 16A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

A9F84120 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84120 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84120

MCB 1P 20A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

A9F84125 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84125 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84125

MCB 1P 25A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

A9F84132 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84132 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84132

MCB 1P 32A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

A9F84140 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84140 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84140

MCB 1P 40A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 500.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 500.500đ

A9F84150 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84150 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84150

MCB 1P 50A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 671.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 671.000đ

A9F84163 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84163 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84163

MCB 1P 63A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 671.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 671.000đ

A9F84206 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84206 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84206

MCB 2P 6A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.364.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.364.000đ

A9F84210 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84210 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84210

MCB 2P 10A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.364.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.364.000đ

A9F84216 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84216 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84216

MCB 2P 16A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.364.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.364.000đ

A9F84220 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84220 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84220

MCB 2P 20A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.364.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.364.000đ

A9F84225 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84225 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84225

MCB 2P 25A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.545.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.545.500đ

A9F84232 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84232 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84232

MCB 2P 32A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.545.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.545.500đ

A9F84240 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84240 Aptomat CB Tép Acti 9 MCB Schneider

A9F84240

MCB 2P 40A 10kA iC60H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.705.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.705.000đ

Acti 9 - MCB CB tép Schneider Đẳng cấp, tính năng vượt trội.

  • MCB 1P, 2P, 3P, 4P;
  • Icu=10kA
  • Dòng 6A-63A;
  • C Curve

Tính năng VisiTrip với cửa sổ màu đỏ báo hiệu đóng ngắt do sự cố.

Tính năng VisiSafe với dãy màu xanh báo hiệu các tiếp điểm đã mở hoàn toàn.

MCB Acti 9 - iC60N - 1P,2P,3P,4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Điện áp thử xung (Uimp) : 6kV

Đường cong C

 

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước