Cầu dao bảo vệ quá tải và chống dòng rò RCBO

RCBO Easy 9

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dòng rò (RCBO) Easy9; Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

RCBO Acti 9

Cầu dao bảo vệ tích hợp chống dòng rò (RCBO) Acti9; Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.