Masterpact MTZ1 (630 to 1600A)

Schneider

MTZ106H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95.939.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 40.294.716đ

MTZ108H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96.717.500đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 40.621.350đ

MTZ110H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.403.600đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 42.169.512đ

MTZ112H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X3PMF

ACB MTZ1 H1 3P 1250A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104.982.900đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 44.092.818đ

MTZ116H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ116H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ116H12.0X3PMF

ACB MTZ1 3P 1600A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 114.173.400đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 47.952.828đ

MTZ106H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ106H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ106H12.0X4PMF

ACB MTZ1 4P 630A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 114.294.400đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 48.003.648đ

MTZ108H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ108H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ108H12.0X4PMF

ACB MTZ1 4P 800A 42kA fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 116.849.700đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 49.076.874đ

MTZ110H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ110H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ110H12.0X4PMF

ACB MTZ1 4P 1000A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.555.200đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 52.313.184đ

MTZ112H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X4PMF

ACB MTZ1 3P 1250A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.192.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 54.260.976đ

MTZ116H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ116H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ116H12.0X4PMF

ACB MTZ1 4P 1600A 42kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 148.220.600đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 62.252.652đ

MTZ106H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ106H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ106H12.0X3PMD

ACB MTZ1 3P 630A 42kA Drawout

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 128.648.300đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 54.032.286đ

MTZ108H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ108H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ108H12.0X3PMD

ACB MTZ1 3P 800A 42kA Drawout

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 128.648.300đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 54.032.286đ

MTZ110H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ110H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ110H12.0X3PMD

ACB MTZ1 3P 1000A 42kA Drawout

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 132.805.200đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 55.778.184đ

MTZ112H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ112H12.0X3PMD

ACB MTZ1 H1 3P 1250A 42kA Drawout

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 142.076.000đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 59.671.920đ

MTZ116H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ116H12.0X3PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ116H12.0X3PMD

ACB MTZ1 H1 3P 1600A 42kA Drawout

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 158.686.000đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 66.648.120đ

MTZ106H12.0X4PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ106H12.0X4PMD Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ106H12.0X4PMD

ACB MTZ1 H1 4P 630A 42kA Drawout

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 151.390.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 63.584.136đ

Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ1

Sẵn sàng cho tương lai của ngành phân phối năng lượng điện

Giới thiệu dòng sản phẩm "Future Ready" cho Máy cắt không khí ACB Masterpact MTZ Schneider Electric

Máy cắt không khí MTZ Schneider Kết hợp khả năng mở rộng, độ bền và khả năng kết nối, máy cắt không khí Masterpact MTZ kết hợp các công nghệ kỹ thuật số mới nhất để cung cấp thời gian hoạt động năng lượng và hiệu quả năng lượng được cải thiện tối ưu.

 

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 1 23 KB Download
2 Tiếng Việt 2 423.82 KB Download