Thiết bị điện Đo lường và quản lý hệ thống Schneider

Đồng hồ đa năng

Đồng hồ đa năng PM5000

Đồng hồ đa năng PM5000: Đo được nhiều thông số, tiết kiệm không gian tủ, thời gian lắp dặt, đảm bảo tính ổn định, thay thế PM710, PM810, PM820.

Đồng hồ đa năng PM2000

Ứng dụng: Quản lý điện năng; Giám sát sóng hài; Giám sát và điều khiển ACB, MCCB

Đồng hồ đa năng PM8000

Ứng dụng: Giám sát sóng hài, biến động điện áp; Chụp ảnh dạng sóng; Gửi email cảnh báo

Đồng hồ đa năng DM6000H

Đồng hồ đa năng DM6000 với các đo lường thông số cơ bản - không có thông tin liên lạc.

Đồng hồ đo Ampe, Volt

Đồng hồ Ampe

Basic panel meters - Analogue ammeters

Đồng hồ Volt

Basic panel meters - Analogue Voltmeter

Đồng hồ đo công suất

Đồng hồ Acti 9 iEM3000

The Acti9 iEM3000 Energy Meter Series offers a cost-attractive, competitive range of

Biến dòng MCT

CT - Biến dòng đo lường

Dùng để chuyển đổi dòng điện cho các thiết bị đo lường

Bộ cam, bộ hiển thị

Cam switches-K

45x45 Selector Switch