Series RPE

MPE

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6T

RPE-6T

Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 6500K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 97.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 71.321đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6V

RPE-6V

Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 3200K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 97.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 71.321đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6/3C

RPE-6/3C

3 chế độ màu - 6w - 500Lm - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 119.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 87.454đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9T

RPE-9T

Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 6500K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 108.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.059đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9V

RPE-9V

Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 3200K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 108.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.059đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9/3C

RPE-9/3C

3 chế độ màu - 9w - 750Lm - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 95.484đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12T

RPE-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 6500K - Ø170x25mm - đục lỗ Ø152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 140.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 102.200đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12V

RPE-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - 3200K - Ø170x25mm - đục lỗ Ø152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 140.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 102.200đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12/3C

RPE-12/3C

3 chế độ màu - 12w - 950Lm - Ø170x25mm - đục lỗ Ø152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 166.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 121.837đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18T

RPE-18T

Ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - 6500K - Ø223x25mm - đục lỗ Ø203mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 191.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 139.649đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18V

RPE-18V

Ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - 3200K - Ø223x25mm - đục lỗ Ø203mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 191.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 139.649đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18/3C

RPE-18/3C

3 chế độ màu - 18w - 1500Lm - Ø223x25mm - đục lỗ Ø203mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 243.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 177.609đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24T

RPE-24T

Ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - 6500K - Ø296x25mm - đục lỗ Ø279mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 285.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 208.488đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24V

RPE-24V

Ánh sáng vàng - 24w - 1800Lm - 3200K - Ø296x25mm - đục lỗ Ø279mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 285.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 208.488đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24/3C

RPE-24/3C

3 chế độ màu - 24w - 1800Lm - Ø296x25mm - đục lỗ Ø279mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 347.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 253.383đ

Viền đèn LED MPE Panel Âm trần SRPE-9

Viền đèn LED MPE Panel Âm trần SRPE-9

SRPE-9

Khung lắp nổi dùng cho RPE 6w 9w cao 25mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 37.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 27.594đ

Series RPE

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download