Series RPE

MPE

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6T

RPE-6T

Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 6500K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 167.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 83.500đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6V

RPE-6V

Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 3200K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 167.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 83.500đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPE-6/3C

RPE-6/3C

3 chế độ màu - 6w - 500Lm - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 239.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 119.550đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9T

RPE-9T

Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 6500K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 201.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 100.900đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9V

RPE-9V

Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 3200K - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 201.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 100.900đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPE-9/3C

RPE-9/3C

3 chế độ màu - 9w - 750Lm - Ø150x25mm - đục lỗ Ø133mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 273.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 136.900đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12T

RPE-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 6500K - Ø170x25mm - đục lỗ Ø152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 124.350đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12V

RPE-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - 3200K - Ø170x25mm - đục lỗ Ø152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 124.350đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPE-12/3C

RPE-12/3C

3 chế độ màu - 12w - 950Lm - Ø170x25mm - đục lỗ Ø152mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 342.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 171.200đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18T

RPE-18T

Ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - 6500K - Ø223x25mm - đục lỗ Ø203mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 359.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 179.600đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18V

RPE-18V

Ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - 3200K - Ø223x25mm - đục lỗ Ø203mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 359.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 179.600đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPE-18/3C

RPE-18/3C

3 chế độ màu - 18w - 1500Lm - Ø223x25mm - đục lỗ Ø203mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 523.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 261.850đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24T

RPE-24T

Ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - 6500K - Ø296x25mm - đục lỗ Ø279mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 514.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 257.050đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24V

RPE-24V

Ánh sáng vàng - 24w - 1800Lm - 3200K - Ø296x25mm - đục lỗ Ø279mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 514.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 257.050đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 24w RPE-24/3C

RPE-24/3C

3 chế độ màu - 24w - 1800Lm - Ø296x25mm - đục lỗ Ø279mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 729.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 364.550đ

Viền đèn LED MPE Panel Âm trần SRPE-9

Viền đèn LED MPE Panel Âm trần SRPE-9

SRPE-9

Khung lắp nổi dùng cho RPE 6w 9w cao 25mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 57.800đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 28.900đ

Series RPE

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download