Thiết bị điện Điều khiển và hiển thị Schneider

Nút nhấn, đèn báo

Đèn báo nút nhấn XB4

Đèn báo nút nhấn XB4 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như dân dụng.

Đèn báo nút nhấn XB5

Bảo vệ theo cấp IP66

Đèn báo nút nhấn XB7

Nút nhấn, đèn báo, công tắc xoay loại XB7. Bảo vệ theo cấp IP65

Đèn báo nút nhấn XA2

Đèn báo nút nhấn XA2 Schneider đường kính phi 22 với giá cả cạnh tranh

Đèn hiệu, đèn tầng

Đèn tầng XAL

Đèn tầng cảnh báo Ø60mm. Đèn 2,3,4 tầng, LED màu và ống nhựa bọc bên ngoài trong suốt. 

Đèn tầng XVG

Đèn 2,3,4 tầng, LED màu và ống nhựa bọc bên ngoài trong suốt. 

Đèn tầng XVM/XVC

Đèn hiệu cảnh báo nhiều tầng Ø 45mm.

Hộp điều khiển

Hộp điều khiển XAC-A

Hộp điều khiển hệ thống nâng hạ.

Hộp điều khiển XAL

Hộp điều khiển bằng nhựa gắn các đèn báo nút nhấn phi 22 dòng XB5