Tủ điện căn hộ

Tủ điện nhựa âm tường - Mini Pragma

Số module: 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36 IP40; Gồm 2 loại cửa trắng và cửa mờ

Tủ điện nhựa nổi - Mini Pragma

Số module: 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36 Cấp độ bảo vệ IP40; Cấp độ chống va đập cơ khí IK07

Tủ điện kim loại âm tường Acti9

Số module: 4, 6, 8, 12, 16

Tủ điện nhựa âm tường E9

Tủ điện nhựa âm tường E9