Bộ điều khiển lập trình PLC

Rờ le lập trình Zelio

Dùng trong các điều khiển máy móc đơn giản.

Bộ điều khiển lập trình Modicon

Phù hợp các dòng máy tự động và chuyển đổi vòng đời máy với tất cả các tiện ích thuận lợi.