MPE

Đèn LED panel âm trần MPE RPL-9 9w kiểu tròn Ø150mm 

Đèn LED panel âm trần MPE RPL-9 9w kiểu tròn Ø150mm 

RPL-9

RPL-9T trắng; RPL-9N trung tính; RPL-9V vàng; RPL-9/3C 3 chế độ màu.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-6 6W kiểu tròn Ø120 mm

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-6 6W kiểu tròn Ø120 mm

RPL-6

RPL-6T trắng; RPL-6N trung tính; RPL-6V vàng; RPL-6/3C 3 chế độ ánh sáng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-12 kiểu tròn 12W Ø170 mm

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-12 kiểu tròn 12W Ø170 mm

RPL-12

RPL-12T trắng; RPL-12N trung tính; RPL-12V vàng; RPL-12/3C 3 chế độ ánh sáng.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn Led MPE Panel Âm Trần RPL-15 kiểu tròn 15W Ø180mm

Đèn Led MPE Panel Âm Trần RPL-15 kiểu tròn 15W Ø180mm

RPL-15

RPL-15T trắng; RPL-15N trung tính; RPL-15V vàng; RPL-15/3C 3 chế độ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-18 kiểu tròn 18W Ø205mm

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-18 kiểu tròn 18W Ø205mm

RPL-18

RPL-18T trắng; RPL-18N trung tính; RPL-18V vàng; RPL-18/3C 3 chế độ.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-24 kiểu tròn 24W Ø280mm

Đèn Led Panel Âm Trần MPE RPL-24 kiểu tròn 24W Ø280mm

RPL-24

RPL-24T trắng; RPL-24N trung tính; RPL-24V vàng; RPL-24/3C 3 chế độ.

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: