Contactor EasyPact TVS LC1E

Schneider

LC1E0610M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0610M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0610M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 6A Coil 220VAC 2.2kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 385.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 385.000đ

LC1E0601M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0601M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0601M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 6A Coil 220VAC 2.2kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 385.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 385.000đ

LC1E0910M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0910M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0910M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/O 9A Coil 220VAC 4kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

LC1E0901M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0901M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E0901M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 9A Coil 220VAC 4kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 407.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 407.000đ

LC1E1210M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E1210M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E1210M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/O 12A Coil 220VAC 5.5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 440.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 440.000đ

LC1E1201M5 Khởi động từ Contactor EasyPact TVS loại LC1E Schneider

LC1E1201M5 Khởi động từ Contactor EasyPact TVS loại LC1E Schneider

LC1E1201M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 12A Coil 220VAC 5.5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 440.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 440.000đ

LC1E1810M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E1810M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E1810M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/O 18A Coil 220VAC 7.5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 638.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 638.000đ

LC1E1801M5 Khởi động từ Contactor EasyPact TVS loại LC1E Schneider

LC1E1801M5 Khởi động từ Contactor EasyPact TVS loại LC1E Schneider

LC1E1801M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 18A Coil 220VAC 7.5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 638.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 638.000đ

LC1E2510M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E2510M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E2510M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/O 25A Coil 220VAC 11kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 775.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 775.500đ

LC1E2501M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E2501M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E2501M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 25A Coil 220VAC 11kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 775.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 775.500đ

LC1E3210M5 Khởi động từ Contactor EasyPact TVS loại LC1E Schneider

LC1E3210M5 Khởi động từ Contactor EasyPact TVS loại LC1E Schneider

LC1E3210M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/O 32A Coil 220VAC 15kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.171.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.171.500đ

LC1E3201M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E3201M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E3201M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 32A Coil 220VAC 15kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.171.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.171.500đ

LC1E3810M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E3810M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E3810M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/O 38A Coil 220VAC 18,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.375.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.375.000đ

LC1E3801M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E3801M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E3801M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 38A Coil 220VAC 18,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.375.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.375.000đ

LC1E40M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E40M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E40M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 1N/C 40A Coil 220VAC 18,5kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.672.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.672.000đ

LC1E50M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E50M5 Khởi động từ Contactor LC1E Schneider

LC1E50M5

Contactor LC1E 3P 3NO 1N/C 1N/C 50A Coil 220VAC 22kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.738.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.738.000đ

Contactor (Khởi động từ) Schneider LC1E được thiết kế cho các ứng dụng thiết yếu.

✔️ Khởi động từ Contactor Easypact TVS LC1E có dòng định mức từ 6A đến 630A (AC3-3).

✔️ Công suất từ 2.2 kW tới 335 kW (AC3/400 V).

✔️ Cuộn Coil điều khiển bởi điện áp AC từ 24-440V.

✔️ Có nhiều tiếp điểm phụ để lựa chọn.

Ứng dụng cho các máy móc : Thông gió, điều hòa không khí, bơm, viễn thông, máy đóng gói, băng tải, máy dệt, máy phát điện.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước