Series SPL/DIM

MPE

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 6W SPL-6T/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 6W SPL-6T/DIM

SPL-6T/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng trắng - 6w - 120x120×25mm - đục lỗ 105x105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 504.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 252.300đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 6W SPL-6V/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 6W SPL-6V/DIM

SPL-6V/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng vàng - 6w - 120x120×25mm - đục lỗ 105x105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 504.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 252.300đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 9W SPL-9T/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 9W SPL-9T/DIM

SPL-9T/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng trắng - 9w - 150x150×25mm - đục lỗ 130x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 582.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 291.100đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 9W SPL-9V/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 9W SPL-9V/DIM

SPL-9V/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng vàng - 9w - 150x150×25mm - đục lỗ 130x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 582.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 291.100đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 12W SPL-12T/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 12W SPL-12T/DIM

SPL-12T/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng trắng - 12w - 170x170×25mm - đục lỗ 150x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 640.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 320.000đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 12W SPL-12V/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 12W SPL-12V/DIM

SPL-12V/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng vàng - 12w - 170x170×25mm - đục lỗ 150x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 640.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 320.000đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 15W SPL-15T/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 15W SPL-15T/DIM

SPL-15T/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng trắng - 15w - 190x190×25mm - đục lỗ 170x170mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 709.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 354.600đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 18W SPL-18T/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 18W SPL-18T/DIM

SPL-18T/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng trắng - 18w - 225x225×25mm - đục lỗ 205x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 847.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 423.700đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 18W SPL-18V/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 18W SPL-18V/DIM

SPL-18V/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng vàng - 18w - 225x225×25mm - đục lỗ 205x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 847.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 423.700đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 24W SPL-24T/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 24W SPL-24T/DIM

SPL-24T/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng trắng - 24w - 300x300×25mm - đục lỗ 275x275mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.029.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 514.550đ

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 24W SPL-24V/DIM

Đèn Led MPE Panel Vuông Âm Trần Dimmer 24W SPL-24V/DIM

SPL-24V/DIM

Vuông - Dimmer - Ánh sáng vàng - 24w - 300x300×25mm - đục lỗ 275x275mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.029.100đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 514.550đ

Series SPL/DIM

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download