Series RPL2

MPE

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6T

RPL2-6T

Ánh sáng trắng - 6w - 600Lm - 6500K - Ø120×32mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 88.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 64.240đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6N

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6N

RPL2-6N

Ánh sáng trung tính - 6w - 600Lm - 4500K - Ø120×32mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 88.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 64.240đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6V

RPL2-6V

Ánh sáng vàng - 6w - 600Lm - 4500K - Ø120×32mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 88.000đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 64.240đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 6w RPL2-6/3C

RPL2-6/3C

3 chế độ màu - 6w - 600Lm - Ø120×32mm - đục lỗ Ø100mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 116.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 85.337đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9T

RPL2-9T

Ánh sáng trắng - 9w - 900Lm - 6500K - Ø147×32mm - đục lỗ Ø125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 76.139đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9N

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9N

RPL2-9N

Ánh sáng trung tính - 9w - 900Lm - 3200K - Ø147×32mm - đục lỗ Ø125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 76.139đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9V

RPL2-9V

Ánh sáng vàng - 9w - 900Lm - 3200K - Ø147×32mm - đục lỗ Ø125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 76.139đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w RPL2-9/3C

RPL2-9/3C

3 chế độ màu - 9w - 900Lm - Ø147×32mm - đục lỗ Ø125mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 95.265đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12T

RPL2-12T

Ánh sáng trắng - 12w - 1200Lm - 6500K - Ø170×32mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 94.681đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12N

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12N

RPL2-12N

Ánh sáng trung tính - 12w - 1200Lm - 4500K - Ø170×32mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 94.681đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12V

RPL2-12V

Ánh sáng vàng - 12w - 1200Lm - 4500K - Ø170×32mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 129.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 94.681đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w RPL2-12/3C

RPL2-12/3C

3 chế độ màu - 12w - 1200Lm - Ø170×32mm - đục lỗ Ø150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 163.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 119.355đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18T

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18T

RPL2-18T

Ánh sáng trắng - 18w - 1800Lm - 6500K - Ø220×32mm - đục lỗ Ø195mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 193.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 141.474đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18N

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18N

RPL2-18N

Ánh sáng trung tính - 18w - 1800Lm - 4500K - Ø220×32mm - đục lỗ Ø195mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 193.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 141.474đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18V

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18V

RPL2-18V

Ánh sáng vàng - 18w - 1800Lm - 3200K - Ø220×32mm - đục lỗ Ø195mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 193.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 141.474đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18/3C

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 18w RPL2-18/3C

RPL2-18/3C

3 chế độ màu - 18w - 1800Lm - Ø220×32mm - đục lỗ Ø195mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 208.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 152.278đ

Series RPL2

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download