Bộ tự động chuyển đổi nguồn

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX

Dùng 2 MCCB Compact NSX LV4; Dòng 100A - 630A; Icu : 36, 50kA;

ATS Compact NS và NSX

ATS Compact NSX: Dòng 100A-630A, Icu: 36, 50, 70kA; ATS Compact NS: Dòng 630A-1600, Icu: 50kA, 70kA;

ATS Masterpact NT

Interlocking using Connecting rods; Interlocking using Cable; Set of Cable;

ATS Masterpact NW

Interlocking using Connecting rods; Interlocking using Cable; Set of Cable;