Series SPL vuông

MPE

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 6w SPL-6T

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 6w SPL-6T

SPL-6T

Vuông - Ánh sáng trắng - 6w - 500Lm - 120×120x25mm - đục lỗ 105x105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 191.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 95.500đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 6w SPL-6V

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 6w SPL-6V

SPL-6V

Vuông - Ánh sáng vàng - 6w - 500Lm - 120×120x25mm - đục lỗ 105x105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 191.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 95.500đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 9w SPL-9T

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 9w SPL-9T

SPL-9T

Vuông - Ánh sáng trắng - 9w - 750Lm - 150×150x25mm - đục lỗ 130x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 123.700đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 9w SPL-9V

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 9w SPL-9V

SPL-9V

Vuông - Ánh sáng vàng - 9w - 750Lm - 150×150x25mm - đục lỗ 130x130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 247.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 123.700đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 12w SPL-12T

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 12w SPL-12T

SPL-12T

Vuông - Ánh sáng trắng - 12w - 950Lm - 170×170x25mm - đục lỗ 150x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 304.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 152.000đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 12w SPL-12V

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 12w SPL-12V

SPL-12V

Vuông - Ánh sáng vàng - 12w - 950Lm - 170×170x25mm - đục lỗ 150x150mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 304.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 152.000đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 15w SPL-15T

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 15w SPL-15T

SPL-15T

Vuông - Ánh sáng trắng - 15w - 1300Lm - 190×190x25mm - đục lỗ 180x180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 404.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 202.450đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 15w SPL-15V

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 15w SPL-15V

SPL-15V

Vuông - Ánh sáng vàng - 15w - 1300Lm - 190×190x25mm - đục lỗ 180x180mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 404.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 202.450đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 18w SPL-18T

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 18w SPL-18T

SPL-18T

Vuông - Ánh sáng trắng - 18w - 1500Lm - 225×225x25mm - đục lỗ 205x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 480.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 240.250đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 18w SPL-18V

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 18w SPL-18V

SPL-18V

Vuông - Ánh sáng vàng - 18w - 1500Lm - 225×225x25mm - đục lỗ 205x205mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 480.500đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 240.250đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 24w SPL-24T

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 24w SPL-24T

SPL-24T

Vuông - Ánh sáng trắng - 24w - 1800Lm - 300×300x25mm - đục lỗ 275x275mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 625.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 312.950đ

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 24w SPL-24V

Đèn LED MPE Panel Vuông Âm Trần 24w SPL-24V

SPL-24V

Vuông - Ánh sáng vàng - 24w - 1800Lm - 300×300x25mm - đục lỗ 275x275mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 625.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 312.950đ

Series SPL vuông

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download