Masterpact NW

Schneider

NW08H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact NW

NW08H13F2

ACB NW H1 3P 800A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.955.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 47.449.226đ

NW10H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW10H13F2

ACB NW H 3P 1000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 105.754.000đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 49.704.380đ

NW12H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW12H13F2

ACB NW H 3P 1250A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 119.578.800đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 51.418.884đ

NW16H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW16H13F2

ACB NW H 3P 1600A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.260.900đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 56.012.187đ

NW20H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW20H13F2

ACB NW H 3P 2000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 145.512.400đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 62.570.332đ

NW25H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW25H13F2

ACB NW H 3P 2500A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 200.601.500đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 86.258.645đ

NW32H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW32H13F2

ACB NW H 3P 3200A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 0

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 0

NW40H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW40H13F2

ACB NW H 3P 4000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 363.144.100đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 156.151.963đ

NW4BH13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW4BH13F2

ACB NW H 3P 4000bA 100kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 482.826.300đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 207.615.309đ

NW50H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW50H13F2

ACB NW H 3P 5000A 100kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 626.721.700đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 269.490.331đ

NW63H13F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW63H13F2

ACB NW H 3P 6300A 100kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 837.853.500đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 360.277.005đ

NW08H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW08H14F2

ACB NW H 4P 800A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 123.748.900đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 58.161.983đ

NW10H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW10H14F2

ACB NW H 4P 1000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130.259.800đ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 61.222.106đ

NW12H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW12H14F2

ACB NW H 4P 1250A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 148.666.100đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 63.926.423đ

NW16H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW16H14F2

ACB NW H 4P 1600A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 171.031.300đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 73.543.459đ

NW20H14F2 Máy cắt không khí ACB Schneider MasterPact NW

NW20H14F2

ACB NW H 4P 2000A 65kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 192.061.100đ

Chiết khấu: 57%

Giá bán: 82.586.273đ

Máy cắt không khí ACB Masterpact NW Schneider

Masterpact NW loại H1, H2,

Dòng điện định mức từ 800A đến 6300A.

Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz.

Dòng cắt ngắn mạch Icu : 65kA, 100kA, 150kA.

Điện áp : 220/440 Vac.

Tiêu chuẩn : IEC 947-2, Ics = 100% Icu.

Masterpact NW cơ bản bao gồm:

Khung CB, Bộ đấu nối phía sau, nằm ngang (trên và dưới), Micrologic 2.0A, 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 tiếp điểm báo sự cố.

Máy cắt không khí ACB Easypact NW Schneider được lắp đặt tủ điện phân phối bảo vệ, đo lường và kết nối truyền thông cho mạng điện hạ thế.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước