RCBO Acti 9

Schneider

A9D31606 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider - 1P+N - 6A

A9D31606 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider - 1P+N - 6A

A9D31606

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 6A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.148.300đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.224.531đ

A9D31610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider - 1P+N - 10A

A9D31610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider - 1P+N - 10A

A9D31610

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.148.300đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.224.531đ

A9D31616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider - 1P+N - 16A

A9D31616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider - 1P+N - 16A

A9D31616

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.148.300đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.224.531đ

A9D31620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 30mA

A9D31620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 30mA

A9D31620

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 20A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.148.300đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.224.531đ

A9D31625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 30mA

A9D31625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 30mA

A9D31625

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 25A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.358.400đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.344.288đ

A9D31632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 30mA

A9D31632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 30mA

A9D31632

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 32A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.358.400đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.344.288đ

A9D31640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 30mA

A9D31640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 30mA

A9D31640

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 40A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.358.400đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.344.288đ

A9D41606 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 6A 300mA

A9D41606 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 6A 300mA

A9D41606

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 6A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Hết Hàng

Giá hãng: 2.329.800đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.327.986đ

A9D41610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 10A 300mA

A9D41610 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 10A 300mA

A9D41610

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 10A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.329.800đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.327.986đ

A9D41616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N A 300mA

A9D41616 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N A 300mA

A9D41616

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.329.800đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.327.986đ

A9D41620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 300mA

A9D41620 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 20A 300mA

A9D41620

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 20A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.537.700đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.446.489đ

A9D41625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 300mA

A9D41625 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 25A 300mA

A9D41625

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 25A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.537.700đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.446.489đ

A9D41632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 300mA

A9D41632 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 32A 300mA

A9D41632

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 32A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.537.700đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.446.489đ

A9D41640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 300mA

A9D41640 Aptomat Cầu dao chống dòng rò RCBO Schneider 1P+N 40A 300mA

A9D41640

Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 40A - C Curve - 6000A - 300mA - type AC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.537.700đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1.446.489đ

Cầu dao bảo vệ chống dòng rò RCCB Acti9 Schneider

  • RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
  • Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước