Downlight DLT

MPE

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5T

DLT-5T

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trắng - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 67.452đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5N

DLT-5N

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trung tính - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 67.452đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5V

DLT-5V

Downlight âm viền trắng - ánh sáng vàng - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92.400đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 67.452đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 5w DLT-5/3C

DLT-5/3C

Downlight âm viền trắng - 3 màu - 5w - 550Lm - Ø110×35mm - đục lỗ Ø74mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 116.700đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 85.191đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7T

DLT-7T

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trắng - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.073đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7N

DLT-7N

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trung tính - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.073đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7V

DLT-7V

Downlight âm viền trắng - ánh sáng vàng - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100.100đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 73.073đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 7w DLT-7/3C

DLT-7/3C

Downlight âm viền trắng - 3 chế độ màu - 7w - 770Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 136.900đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 99.937đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9T

DLT-9T

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trắng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.935đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9N

DLT-9N

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trung tính - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.935đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9V

DLT-9V

Downlight âm viền trắng - ánh sáng vàng - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 109.500đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 79.935đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLT-9/3C

DLT-9/3C

Downlight âm viền trắng - 3 màu - 9w - 990Lm - Ø118×35mm - đục lỗ Ø80mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 143.800đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 104.974đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9T

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9T

DLTL-9T

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trắng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 90.739đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9N

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9N

DLTL-9N

Downlight âm viền trắng - ánh sáng trung tính - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 90.739đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9V

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9V

DLTL-9V

Downlight âm viền trắng - ánh sáng vàng - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.300đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 90.739đ

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9/3C

Đèn LED MPE Downlight Âm Trần 9w DLTL-9/3C

DLTL-9/3C

Downlight âm viền trắng - 3 chế độ màu - 9w - 990Lm - Ø140×35mm - đục lỗ Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 161.600đ

Chiết khấu: 27%

Giá bán: 117.968đ

Downlight DLT

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download