Masterpact MTZ2 & MTZ3 (800 to 6300A)

Schneider

MTZ208H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ208H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ208H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 800A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 101.108.700đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 42.465.654đ

MTZ210H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ210H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ210H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 1000A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 105.552.700đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 44.332.134đ

MTZ212H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ212H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ212H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 1250A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111.259.500đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 46.728.990đ

MTZ216H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ216H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ216H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 1600A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 119.325.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 50.116.836đ

MTZ220H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ220H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ220H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 2000A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 131.333.400đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 55.160.028đ

MTZ225H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ225H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ225H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 2500A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 183.863.900đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 77.222.838đ

MTZ232H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ232H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ232H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 3200A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 215.311.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 90.430.956đ

MTZ240H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ240H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ240H12.0X3PMF

ACB MTZ2 H1 3P 4000A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 329.015.500đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 138.186.510đ

MTZ340H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ340H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ340H12.0X3PMF

ACB MTZ3 H1 3P 4000A 100kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 435.045.600đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 182.719.152đ

MTZ350H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ350H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ350H12.0X3PMF

ACB MTZ3 H1 3P 5000A 100kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 555.890.500đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 233.474.010đ

MTZ363H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ363H12.0X3PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ363H12.0X3PMF

ACB MTZ3 H1 3P 6300A 100kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 684.074.600đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 287.311.332đ

MTZ208H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ208H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ208H12.0X4PMF

ACB MTZ2 H1 4P 800A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 124.495.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 52.288.236đ

MTZ210H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ210H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ210H12.0X4PMF

ACB MTZ2 H1 4P 1000A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 131.029.800đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 55.032.516đ

MTZ212H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ212H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ212H12.0X4PMF

ACB MTZ2 H1 4P 1250A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 137.304.200đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 57.667.764đ

MTZ216H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ216H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ216H12.0X4PMF

ACB MTZ2 H1 4P 1600A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 154.799.700đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 65.015.874đ

MTZ220H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ220H12.0X4PMF Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ

MTZ220H12.0X4PMF

ACB MTZ2 H1 4P 2000A 66kA Fixed

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 173.167.500đ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 72.730.350đ

Máy cắt không khí ACB Schneider Masterpact MTZ2 MTZ3

Sẵn sàng cho tương lai của ngành phân phối năng lượng điện

Giới thiệu dòng sản phẩm "Future Ready" cho Máy cắt không khí ACB Masterpact MTZ Schneider Electric

Máy cắt không khí MTZ Schneider Kết hợp khả năng mở rộng, độ bền và khả năng kết nối, máy cắt không khí Masterpact MTZ kết hợp các công nghệ kỹ thuật số mới nhất để cung cấp thời gian hoạt động năng lượng và hiệu quả năng lượng được cải thiện tối ưu.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước