Công tắc ổ cắm ZENCelo

Schneider

E8431_1_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu trắng

E8431_1_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu trắng

E8431_1_G19

ZENcelo - 16A 1 gang 1 way switch with ondicator - White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 148.500đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 100.980đ

E8431_1_SZ_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu đồng

E8431_1_SZ_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu đồng

E8431_1_SZ_G19

ZENcelo - 16A 1 gang 1 way switch with ondicator - Silver Bronze

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 165.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 112.200đ

E8431_1_SA_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu xám bạc

E8431_1_SA_G19 Bộ công tắc đơn 1 chiều, màu xám bạc

E8431_1_SA_G19

ZENcelo - 16a 1 gang 1 way switch with ondicator - Silver Satin

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 165.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 112.200đ

E8432_1_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu trắng

E8432_1_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu trắng

E8432_1_G19

ZENcelo - 16a 2 gangs 1 way switch with ondicator - White

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 231.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 157.080đ

E8432_1_SZ_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu đồng

E8432_1_SZ_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu đồng

E8432_1_SZ_G19

ZENcelo - 16a 2 gangs 1 way switch with ondicator - Silver Bronze

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 264.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 179.520đ

E8432_1_SA_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu xám bạc

E8432_1_SA_G19 Bộ công tắc đôi 1 chiều, màu xám bạc

E8432_1_SA_G19

ZENcelo - 16a 2 gangs 1 way switch with ondicator - Silver Satin

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 264.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 179.520đ

E8433_1_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu trắng

E8433_1_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu trắng

E8433_1_G19

ZENcelo - 16a 3 gangs 1 way switch with ondicator - white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 319.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 216.920đ

E8433_1_SZ_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu đồng

E8433_1_SZ_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu đồng

E8433_1_SZ_G19

ZENcelo - 16a 3 gangs 1 way switch with ondicator - Silver Bronze

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 363.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 246.840đ

E8433_1_SA_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu xám bạc

E8433_1_SA_G19 Bộ công tắc ba 1 chiều, màu xám bạc

E8433_1_SA_G19

ZENcelo - 16a 3 gangs 1 way switch with ondicator - Silver Satin

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 363.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 246.840đ

E8434_1_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu trắng

E8434_1_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu trắng

E8434_1_G19

ZENcelo - 16a 4 gangs 1 way switch with ondicator - white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 451.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 306.680đ

E8434_1_SZ_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu đồng

E8434_1_SZ_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu đồng

E8434_1_SZ_G19

ZENcelo - 16a 4 gangs 1 way switch with ondicator - Silver Bronze

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 539.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 366.520đ

E8434_1_SA_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu xám bạc

E8434_1_SA_G19 Bộ công tắc bốn 1 chiều, màu xám bạc

E8434_1_SA_G19

ZENcelo - 16a 4 gangs 1 way switch with ondicator - Silver Satin

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 539.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 366.520đ

E8431_2_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu trắng

E8431_2_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu trắng

E8431_2_G19

ZENcelo - 16A 1 gang 2 ways switch - white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 198.000đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 134.640đ

E8431_2_SZ_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu đồng

E8431_2_SZ_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu đồng

E8431_2_SZ_G19

ZENcelo – 16A 1 gang 2 ways switch - Silver Bronze

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 153.340đ

E8431_2_SA_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu xám bạc

E8431_2_SA_G19 Bộ công tắc đơn 2 chiều, màu xám bạc

E8431_2_SA_G19

ZENcelo – 16A 1 gang 2 ways switch - Silver Satin

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 225.500đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 153.340đ

E8432_2_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều, màu trắng

E8432_2_G19 Bộ công tắc đôi 2 chiều, màu trắng

E8432_2_G19

ZENCelo – 16A 2 gangs 2 ways switch - white

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 302.500đ

Chiết khấu: 32%

Giá bán: 205.700đ

Giới thiệu Công tắc ổ cắm ZENCelo

Để thực sự liền mạch, một số khái niệm thiết kế nội thất cần các công tắc càng vô hình càng tốt. Cho đến nay, các công tắc phẳng hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu này đã bị giới hạn ở các công tắc điện tử và hệ thống điều khiển ánh sáng sang trọng.

Công tắc ZENCelo, với cơ chế "gây ấn tượng" được cấp bằng sáng chế, cho phép các công tắc cơ điện đạt được cùng một yếu tố hình dạng phẳng hoàn toàn, trong một cấu hình mỏng với giá cả phải chăng.

Để thực hiện được điều này, ZENCelo thậm chí còn trang bị một thiết bị cơ khí thông minh có tên là "Ondicator" để biết liệu công tắc đó có bật hay tắt hay không.

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước