MCB Acti 9 – C60H DC (A9N6)

Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 633.270đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 526.680đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 526.680đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 526.680đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 526.680đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 526.680đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 526.680đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 420.090đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 420.090đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 420.090đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 420.090đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 737.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 420.090đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 781.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 445.170đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 770.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 438.900đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 781.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 445.170đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 770.000đ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 438.900đ

CB tép Acti 9 – C60H DC (A9N6) Schneider

MCB 1P, 2P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch và cách ly mạng điện một chiều.

Dùng trong mạng lưới công nghiệp, vận tải và năng lượng.

Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Đường cong loại C.

Điện áp hoạt động của CB tép Acti 9 – C60H DC (A9N6) Schneider:

  • 1P : 24 ... 250 VDC
  • 2P : 24 ... 500 VDC

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước