MCB Acti 9 – C60H DC (A9N6)

Schneider

A9N61500 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.314.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.314.500đ

A9N61501 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.111.000đ

A9N61502 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.111.000đ

A9N61503 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.111.000đ

A9N61504 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.111.000đ

A9N61505 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.111.000đ

A9N61506 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1.111.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 1.111.000đ

A9N61508 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 891.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 891.000đ

A9N61509 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 869.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 869.000đ

A9N61510 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 891.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 891.000đ

A9N61511 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 891.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 891.000đ

A9N61512 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 891.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 891.000đ

A9N61513 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 924.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 924.000đ

A9N61514 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 929.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 929.500đ

A9N61515 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 940.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 940.500đ

A9N61517 Aptomat CB Tép DC Acti 9 MCB Schneider

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 929.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 929.500đ

CB tép Acti 9 – C60H DC (A9N6) Schneider

MCB 1P, 2P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch và cách ly mạng điện một chiều.

Dùng trong mạng lưới công nghiệp, vận tải và năng lượng.

Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Đường cong loại C.

Điện áp hoạt động của CB tép Acti 9 – C60H DC (A9N6) Schneider:

  • 1P : 24 ... 250 VDC
  • 2P : 24 ... 500 VDC

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước