Phương thức thanh toán

Chính sách thanh toán Khi mua Thiết bị điện tại Phan Khang Electric

Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc nhận được hàng từ nhân viên giao hàng và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN PHAN KHANG
Tài khoản : 97235629
Tại : ACB chi nhánh Thủ Đức - TPHCM - Việt Nam