Contactor TeSys F LC1F

Schneider

LC1F115M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F115M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F115M7

Contactor LC1F 3P 3NO 115A Coil 220VAC 55kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F150M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F150M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F150M7

Contactor LC1F 3P 3NO 150A Coil 220VAC 75kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F185M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F185M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F185M7

Contactor LC1F 3P 3NO 185A Coil 220VAC 90kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F225M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F225M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F225M7

Contactor LC1F 3P 3NO 225A Coil 220VAC 110kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F265M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F265M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F265M7

Contactor LC1F 3P 3NO 265A Coil 220VAC 132kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F330M7 Khởi động từ Contactor LC1F Schneider

LC1F330M7 Khởi động từ Contactor LC1F Schneider

LC1F330M7

Contactor LC1F 3P 3NO 330A Coil 220VAC 160kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F400M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F400M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F400M7

Contactor LC1F 3P 3NO 400A Coil 220VAC 200kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F500M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F500M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F500M7

Contactor LC1F 3P 3NO 500A Coil 220VAC 250kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F630M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F630M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F630M7

LC1F630M7 Contactor 3P 630A Coil 220VAC 335kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

LC1F780M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F780M7 Khởi động từ Contactor loại LC1F Schneider

LC1F780M7

Contactor LC1F 3P 3NO 780A Coil 220VAC 400kW

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Khởi động từ LC1F dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên tới 450kW, tải AC-3

Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC.

Độ bền cơ khí và độ bền điện cao, từ 5 đến 10 triệu lần đóng cắt cho contactor từ 115-500A; 630-800A

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước