High Bay HBE

MPE

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-100T 100w

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-100T 100w

HBE-100T

High Bay HBE - 100w - Ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.234.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 1.617.000đ

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-150T 150w

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-150T 150w

HBE-150T

High Bay HBE 150w ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.733.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 1.866.500đ

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-200T 200w

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-200T 200w

HBE-200T

High Bay HBE 200w - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.852.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 2.926.200đ

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-240T 240w

Đèn LED MPE Cho Nhà Xưởng High Bay HBE-240T 240w

HBE-240T

High Bay HBE 240w - ánh sáng trắng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6.906.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 3.453.450đ

High Bay HBE

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download