MCCB Easypact EZS160E EZS160F EZS250E EZS250F

Schneider

EZS160E3100 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.553.100đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.404.205đ

EZS160E3125 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.775.300đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.526.415đ

EZS160E3160 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.329.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.831.335đ

EZS250E3200 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.209.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2.315.335đ

EZS250E3225 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.209.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2.315.335đ

EZS250E3250 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.209.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2.315.335đ

EZS160E4100 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.997.500đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.648.625đ

EZS160E4125 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.746.600đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2.060.630đ

EZS160E4160 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.495.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2.472.635đ

EZS250E4200 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.683.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 3.126.035đ

EZS250E4225 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.683.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 3.126.035đ

EZS250E4250 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 4P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.683.700đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 3.126.035đ

EZS160F3100 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 100A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2.783.000đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.530.650đ

EZS160F3125 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 125A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.025.000đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.663.750đ

EZS160F3160 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 160A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.630.000đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1.996.500đ

EZS250F3200 Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact 3P 200A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.589.200đ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 2.524.060đ

Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact EZS160/250E/F từ 100A đến 250A

  • Bảo vệ bằng trip từ nhiệt TMD
  • Trip unit loại fix (không chỉnh định)
  • Lắp đặt kiểu cố định
  • Dùng chung một vài phụ kiện với Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact EVS LV5

Ứng dụng của Aptomat khối MCCB Schneider EasyPact EZS160/250E/F từ 100A đến 250A

✔️ MCCB Schneider EasyPact EZS là aptomat dạng khối sử dụng trong việc đóng ngắt mạch điện trong các trường hợp dòng điện xảy ra sự cố như ngắn mạch, quá tải hoặc quá áp.

✔️ MCCB Easypact EZS Schneider được sử dụng trong điều khiển và bảo vệ trong các nhà ở, xây dựng, công nghiệp vừa và nhỏ, được sử dụng cho những thiết bị điện có nhiệt độ cao như lò vi sóng, bếp điện công nghiệp, lò nướng,…

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download