MCCB Easypact CVS LV5

Schneider

LV510300 MCCB Schneider

LV510300 MCCB Schneider

LV510300

MCCB CVS LV5 3P 16A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.613.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.613.500đ

LV510301 MCCB Schneider

LV510301 MCCB Schneider

LV510301

MCCB CVS LV5 3P 25A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.613.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.613.500đ

LV510302 MCCB Schneider

LV510302 MCCB Schneider

LV510302

MCCB CVS LV5 3P 32A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.613.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.613.500đ

LV510303 MCCB Schneider

LV510303 MCCB Schneider

LV510303

MCCB CVS LV5 3P 40A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.613.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.613.500đ

LV510304 MCCB Schneider

LV510304 MCCB Schneider

LV510304

MCCB CVS LV5 3P 50A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.613.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.613.500đ

LV510305 MCCB Schneider

LV510305 MCCB Schneider

LV510305

MCCB CVS LV5 3P 63A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.613.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.613.500đ

LV510306 MCCB Schneider

LV510306 MCCB Schneider

LV510306

MCCB CVS LV5 3P 80A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.652.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.652.000đ

LV510307 MCCB Schneider

LV510307 MCCB Schneider

LV510307

MCCB CVS LV5 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3.652.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 3.652.000đ

LV516302 MCCB Schneider

LV516302 MCCB Schneider

LV516302

MCCB CVS LV5 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.752.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.752.000đ

LV516303 MCCB Schneider

LV516303 MCCB Schneider

LV516303

MCCB CVS LV5 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5.874.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 5.874.000đ

LV525302 MCCB Schneider

LV525302 MCCB Schneider

LV525302

MCCB CVS LV5 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.051.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.051.000đ

LV525303 MCCB Schneider

LV525303 MCCB Schneider

LV525303

MCCB CVS LV5 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7.694.500đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 7.694.500đ

LV510310 MCCB Schneider

LV510310 MCCB Schneider

LV510310

MCCB CVS LV5 4P 16A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.829.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.829.000đ

LV510311 MCCB Schneider

LV510311 MCCB Schneider

LV510311

MCCB CVS LV5 4P 25A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.829.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.829.000đ

LV510312 MCCB Schneider

LV510312 MCCB Schneider

LV510312

MCCB CVS LV5 4P 32A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.829.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.829.000đ

LV510313 MCCB Schneider

LV510313 MCCB Schneider

LV510313

MCCB CVS LV5 4P 40A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4.829.000đ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: 4.829.000đ

Mô tả MCCB Easypact CVS LV5 Schneider

  • MCCB Easypact CVS loại 3P, 4P kiểu B/F/N.
  • Sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2.
  • Tích hợp trip unit dạng từ nhiệt (TMD) và có thể điều chỉnh từ 0.7 - 1.
  • Tích hợp Trip Unit bảo vệ động cơ dạng từ (MA).
  • Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại điện áp 400/415V: 25 tới 50kA.
  • Dòng điện định mức từ 16 tới 630A.
  • 2 khung kích thước cơ bản là: Khung I từ 16-250A, Khung II từ 400-630A.

Ứng dụng MCCB Easypact CVS LV5 Schneider

  • Bảo vệ và điều khiển trong các cao ốc, trung tâm thương mại, tòa nhà công nghiệp, Nhà Máy, Xí nghiệp...

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước