Đèn pha led Schneider có cảm biến

Schneider

IMT47216 Đèn pha led Schneider 20W có cảm biến

IMT47216 Đèn pha led Schneider 20W có cảm biến

IMT47216

Đèn pha led Schneider 20W ánh sáng trung tính, cảm biến

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

IMT47217 Đèn Pha Led Schneider 20W Có Cảm Biến

IMT47217 Đèn Pha Led Schneider 20W Có Cảm Biến

IMT47217

Đèn pha led Schneider 20W ánh sáng trắng, có cảm biến

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

IMT47218 Đèn Pha Led Schneider 30W Có Cảm Biến

IMT47218 Đèn Pha Led Schneider 30W Có Cảm Biến

IMT47218

Đèn Pha Led Schneider 30W Ánh sáng vàng 4000k, Có Cảm Biến

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

IMT47219 Đèn Pha Led Schneider 30W Có Cảm Biến

IMT47219 Đèn Pha Led Schneider 30W Có Cảm Biến

IMT47219

Đèn Pha Led Schneider 30W ánh sáng trắng 6500k, Có Cảm Biến

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

IMT47220 Đèn Pha Led Schneider 50W Có Cảm Biến

IMT47220 Đèn Pha Led Schneider 50W Có Cảm Biến

IMT47220

Đèn Pha Led Schneider 50W ánh sáng trung tính 4000k, có cảm biến

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

IMT47221 Đèn Pha Led Schneider 50W Có Cảm Biến

IMT47221 Đèn Pha Led Schneider 50W Có Cảm Biến

IMT47221

Đèn Pha Led Schneider 50W ánh sáng trắng 6500k, Có Cảm Biến

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0%

Giá bán: Liên hệ

Đèn pha led Schneider có cảm biến

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước