Rờ le nhiệt cho Contactor

Rờ le nhiệt LRD

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D; Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha;

Rờ le nhiệt LRE - Easypact TVS

Rờ le nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ mạch điện a.c và động cơ

Rờ le nhiệt LR2K

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K

Rờ le nhiệt LR9F

Relay nhiệt cho khởi động từ loại F

Rờ le điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K & D; Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC, hoặc loại tiết kiệm năng lượng;

Rờ le nhiệt điện tử EOCR

TeSys EOCR - LT47 & LT97