Công tắc hành trình

Công tắc hành trình XCE

Nhiều dạng tiếp xúc, phù hợp cho nhiều dạng ứng dụng. Cấp độ bảo vệ IP54.