Series RPL Viền Bạc

MPE

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 7w Viền Bạc RPL-7T/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 7w Viền Bạc RPL-7T/S

RPL-7T/S

Ánh sáng trắng - viền bạc - 7w - 550Lm - 6500K - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 217.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 108.500đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 7w Viền Bạc RPL-7/3C/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 7w Viền Bạc RPL-7/3C/S

RPL-7/3C/S

3 chế độ màu - viền bạc - 7w - 550Lm - Ø110×25mm - đục lỗ Ø90mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 266.000đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 133.000đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9ST/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9ST/S

RPL-9ST/S

Ánh sáng trắng - viền bạc - 9w - 6500K - Ø120×25mm - Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 249.400đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 124.700đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9S/3C/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9S/3C/S

RPL-9S/3C/S

3 chế độ màu - viền bạc - 9w - Ø120×25mm - Ø105mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 320.600đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 160.300đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9T/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9T/S

RPL-9T/S

Ánh sáng trắng - viền bạc - 9w - 750Lm - 6500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 280.700đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 140.350đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9/3C/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 9w Viền Bạc RPL-9/3C/S

RPL-9/3C/S

3 chế độ màu - viền bạc - 9w - 750Lm - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 360.200đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 180.100đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Bạc RPL-12ST/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Bạc RPL-12ST/S

RPL-12ST/S

Ánh sáng trắng - viền bạc - 12w - 6500K - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 327.900đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 163.950đ

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Bạc RPL-12S/3C/S

Đèn LED MPE Panel Âm Trần 12w Viền Bạc RPL-12S/3C/S

RPL-12S/3C/S

3 chế độ màu - viền bạc - 12w - Ø150×25mm - đục lỗ Ø130mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 408.300đ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 204.150đ

Series RPL Viền Bạc

Tài liệu đính kèm

Ngôn ngữ Tài liệu Kích thước
1 Tiếng Việt 0 Download